Informatiebijeenkomst Planstudie Deltaweg

16 december 2021
19:30 - 21:30
Online

De planstudie Deltaweg heeft als doel om een oplossingsrichting te vinden. Deze oplossing moet zorgen voor een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de Deltaweg. Tegelijkertijd hebben we oog hebben voor leefbaarheid, duurzaamheid, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, e.d.

deltaweg_noord-zuid

Op 16 december 2021 vindt er van 19.30 uur tot 21.30 uur een (digitale) informatieavond plaats. Deze informatieavond is alleen voor genodigden. Belanghebbenden ontvangen een uitnodiging voor deze informatieavond. Het doel van de avond is om te informeren over de resultaten van de planstudie tot nu toe en de gelegenheid te geven hierover vragen te stellen.

Wilt u meer weten over de Planstudie Deltaweg? Neem dan een kijkje op Onderzoek oplossing Deltaweg (N256) | Provincie Zeeland.