Tijdelijke stremming Dokbrug en Arneverkeersbrug

8 november 2022
Starttijd: 08:00 - Eindtijd: 16:00

In verband met werkzaamheden aan de CCTV-installatie zijn beide bruggen gestremd.

De bruggen over het kanaal door Walcheren, de Dokbrug in Vlissingen en de
Arneverkeersbrug in Middelburg zijn gestremd voor de scheepvaart in verband met werkzaamheden aan de CCTV-installatie op dinsdag 8 november 2022 van 08:00 tot 16:00 uur.

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de NCV op VHF 18.