Verlaging waterpeil Kanaal door Walcheren

Datum: 11 februari - 25 maart 2023
Starttijd: 09:00
Locatie: Kanaal door Walcheren

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het waterpeil in het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar NAP + 0,30 m. Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 11 februari 2023 tot en met zaterdag 25 maart 2023.

Het aflaten van het water naar NAP + 0,50m. is gepland op:
Zaterdag 11 februari 2023, vanaf ca. 09:00u tot ca.14:00u;
Het aflaten van het water naar NAP + 0,30m. is gepland op: Zaterdag 11 februari 2023, vanaf ca. 21:00u tot ca. 01:00u.
Het oplaten van het water naar NAP + 0,90m. is gepland op; Zaterdag 25 maart 2023, vanaf ca. 15:00u.

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt:

  • voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
  • voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
  • voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis: 6,40 m;
  • voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m.