Persbericht

Elke Zeeuw moet ’s avonds veilig kunnen thuiskomen. Daarom neemt Provincie Zeeland maatregelen om de wegen veiliger te maken. 100% verkeersveilig, daar gaan we voor. De afgelopen maanden is een ovale rotonde aangelegd bij Kruiningen. Deze ovonde vervangt de kruising van de Oude Rijksweg en de Burgemeester Elenbaasstraat. De belangrijkste toegangsweg naar Kruiningen is zo een stuk veiliger. Gedeputeerde Harry van der Maas en wethouder Jaap Sinke van gemeente Reimerswaal sprongen vandaag op een tandem om de ovonde officieel te openen.

“Deze opening is eigenlijk de afsluiting van de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid”, meldde gedeputeerde Van der Maas tijdens de opening. “We hebben allerlei activiteiten gehad, ook met scholen, om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. De aanleg van de ovonde past prima in het rijtje. Het verkeer rijdt nu veel rustiger. We hebben een flinke stap gemaakt om de omgeving van Kruiningen veiliger te maken. De aannemer heeft bovendien goed meegedacht om de hinder voor de omgeving te beperken tijdens de werkzaamheden.”

De kruising van de Oude Rijksweg en de burgemeester Elenbaasstraat was lange tijd een gevaarlijk kruispunt, vooral voor fietsers van en naar het NS-station. Auto’s raasden er vaak met hoge snelheid voorbij. Om de situatie te verbeteren, is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een ovale rotonde met overzichtelijke fiets- en voetgangersoversteken. Met de ovonde is de belangrijkste toegangsweg naar Kruiningen een stuk veiliger geworden. Ook voor fietsers is de ovonde een grote verbetering; het is voor hen veiliger om over te steken. Een mooie mijlpaal voor Provincie en gemeente Reimerswaal.

Wethouder Sinke blij met het resultaat. “Het was hier onoverzichtelijk en gevaarlijk. Als gemeente zijn we blij dat het zo is opgeknapt. Fijn dat de Provincie oog heeft voor verkeersveiligheid. Het project is bovendien vlotjes en vlekkeloos verlopen. We hebben geen overlast of klachten gehad.”

Aandacht voor bushaltes

Er gebeurt nog meer rondom Kruiningen. Bij de aanleg van de ovonde zijn de bushaltes langs de Oude Rijksweg helemaal vernieuwd. De bushaltes zijn opgehoogd, zodat reizigers met een motorische beperking makkelijk kunnen in- en uitstappen. Daarnaast zijn de haltes voorzien van geleidelijnen voor reizigers met een visuele beperking.

Verbetering doorstroming op Oude Rijksweg

Ook de aansluiting van de Oude Rijksweg met de Zanddijk is verbeterd. De Oude Rijksweg is een belangrijke uitwijkroute (U-route) op het moment dat de A58 gestremd is. Tot voor kort moest het verkeer op de uitwijkroute voorrang verlenen aan verkeer op de Zanddijk. Die situatie is nu gewijzigd. Daardoor verbeteren de doorstroming op de uitwijkroute én de veiligheid van overstekende fietsers.

ovonde bij Kruiningenbushalte Kruiningen toegankelijker gemaaktJaap Sinke en Harry van der Maas op de tandem

Contact

Afdeling Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl