Petra van Wingerden tijdelijk waarnemend burgemeester in Reimerswaal

19 oktober 2021
|
Persbericht
Zeeuwse vlag wapperend op het Abdijplein

De commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman, heeft mevrouw P.M. van Wingerden-Boers (1954) benoemd als waarnemend burgemeester van Reimerswaal. Haar benoeming houdt verband met de tijdelijke afwezigheid van burgemeester J.S. (José) van Egmond die herstellende is van een longembolie. De benoeming gaat in op 25 oktober 2021 en duurt totdat burgemeester Van Egmond is hersteld en haar taken als burgemeester weer kan oppakken.

Vanavond heeft mevrouw Van Wingerden kennismakingsgesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en de wethouders van Reimerswaal, die op positieve wijze konden worden afgerond met de ondertekening van het benoemingsbesluit.

Eerder heeft de commissaris van de Koning al gesprekken gevoerd met de burgemeester, de fractievoorzitters en wethouders van Reimerswaal. Omdat het naar verwachting nog meerdere maanden zal duren voordat de burgemeester volledig is hersteld, is in deze gesprekken besproken dat het wenselijk is een waarnemer aan te stellen om de burgemeester tijdelijk te vervangen.

Mevrouw Van Wingerden heeft ruime bestuurlijke ervaring als burgemeester. Van 1998 tot 2004 was zij burgemeester in Groenlo en van 2004 tot eind 2017 was zij burgemeester in Rheden. In 2019 heeft zij het burgemeestersambt waargenomen in Apeldoorn. Voordat zij burgemeester in Groenlo werd was zij onder meer wethouder en raadslid in de gemeente Borsele.

De datum voor haar beëdiging wordt zo spoedig mogelijk bepaald.