Podcastserie grondbeleid: ‘Van wie is Zeeland?”

28 september 2021
|
Nieuws
Badstrand Vlissingen met op achergrond skyline boulevard

Hoe ziet het Zeeland van de toekomst eruit? Waar en hoe wonen, werken, recreëren en consumeren we met elkaar? En, van wie is Zeeland eigenlijk? De Provincie Zeeland is begonnen met een podcast-serie waarin dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken wordt besproken.

De podcast is onderdeel van de activiteiten die de Provincie Zeeland organiseert om eigenaren, gebruikers, geïnteresseerden en belanghebbenden te betrekken bij het nieuwe provinciaal grondbeleid. Nu de achterbanraadpleging van de Omgevingsvisie plaatsvindt en daarmee de contouren van de thema’s/opgaven vorm krijgen, is het ook het moment om het provinciaal grondbeleid te actualiseren. Want om de Omgevingsvisie straks uit te kunnen voeren, is grond(beleid) nodig.

Participatie

Hoe Zeeland er in de toekomst er uit ziet, gaat ons allemaal aan. Daarom wil de Provincie belanghebbenden betrekken bij de totstandkoming van het beleid. In de podcast-serie worden maatschappelijke thema’s in het perspectief van eigendom en gebruik vanuit diverse invalshoeken belicht. Doel is om met elkaar scherp te krijgen wat de rol van de Provincie is of zou kunnen worden, wat er onder eigenaren en gebruikers leeft, wat burgers van de Provincie verwachten, waar de (on)mogelijkheden, kansen en uitdagingen liggen. Met als doel een toekomstbestendig Zeeland waar we met elkaar wonen, werken en recreëren.

Conferentie

Naast podcasts vinden ook gesprekken plaats met diverse belangengroeperingen, kennisinstellingen en andere overheden plaats. Ook via grondbeleid@zeeland.nl kan iedereen reageren op meedenken over het grondbeleid. Het participatie proces wordt op 10 december 2021 afgesloten met de conferentie ‘Van wie is Zeeland?’. Het nieuwe grondbeleid zal in het voorjaar van 2022 aan Provinciale Staten voorgelegd worden.

Meer over de nota grondbeleid en de podcastserie vindt u op Grondbeleid | Provincie Zeeland