Persbericht

Gebrek aan aandacht in het verkeer is een groeiend probleem. Steeds vaker zijn verkeersongevallen en daardoor ook verkeersslachtoffers een gevolg van afleiding bij verkeersdeelnemers. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) en de politie-eenheid Zeeland West-Brabant benadrukken: 100% aandacht tijdens verkeersdeelname. Dit is essentieel voor veiligheid op de weg! Om die reden is ‘aandacht’, naast de thema’s snelheid en fiets een belangrijk speerpunt van het ROVZ.

Om aandacht voor het verkeer te verbeteren, zetten Zeeuwse partners verschillende middelen in. Denk aan educatie en campagnes gericht op gedragsbeïnvloeding. Een goed voorbeeld is de jongeren campagne ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’. Ook handhaving is een middel om verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Daarom zijn wij zeer blij met de inspanningen die de politie-eenheid Zeeland-West Brabant op dit gebied levert.

In de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid heeft de politie-eenheid Zeeland West-Brabant extra ingezet op de handhaving van het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. In de week van  3 tot en met 7 september waren de inspanningen met name gericht op de doelgroep vrachtwagenchauffeurs. Ook bestuurders van personenauto’s zijn meegenomen.

Ongelukken die worden veroorzaakt door afgeleide vrachtwagenchauffeurs hebben desastreuse gevolgen. Door gebruik te maken van een camper en daarmee anoniem rond te rijden in de provincie, kreeg de politie zicht op wat er in de cabine van de vrachtwagens gebeurde.

Tijdens de controles zijn 475 bestuurders betrapt met een telefoon in de hand.  In verband met de CAO-acties bij de politie kregen 467 bestuurders een waarschuwing; acht een proces-verbaal. Er werd gesurveilleerd in de gehele eenheid Zeeland- West- Brabant, op alle wegen met meer dan één rijstrook in dezelfde rijrichting. De nadruk lag daarbij op snelwegen A4, A16, A27, A58, A59 en A65, de provinciale wegen N61, N62, N260 en N261 en een aantal stedelijke randwegen.

Contact

Afdeling Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl