Presentatie enquête detailhandel

16 juni 2020
|
Nieuws
Gezellig Sluis

De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en dienstverlenende sectoren
als detailhandel, horeca en toerisme. Om te weten hoe groot de impact is heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek gedaan. De uitkomsten van het onderzoek worden donderdag 18 juni gepresenteerd.

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme deed onderzoek op verzoek van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten en in samenwerking met ondernemersverenigingen, VNO-NCW, InRetail en Koninklijk Horeca Nederland. Het onderzoek bestond uit een enquête onder ondernemers uit de Zeeuwse steden: Goes, Hulst, Middelburg, Sluis, Terneuzen, Tholen, Vlissingen, Zierikzee. 295 ondernemers vulden de enquête in.

Het doel van het onderzoek is om het omzetverlies in de detailhandel en horeca in de genoemde Zeeuwse steden in beeld te brengen. Daarnaast is onderzocht in welke mate het huidige steunpakket van de overheid toereikend is in relatie tot de kostenstructuur van deze ondernemers.

Online presentatie

De uitkomsten van de enquête worden donderdag 18 juni om 16.00 uur via een livestream toegelicht door het Kenniscentrum kusttoerisme. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaat in gesprek over de uitkomsten met Diana Korteweg Maris, één van de onderzoekers en Frank de Puijt, een ondernemer uit Sluis die de enquête heeft ingevuld.