Nieuws

We bouwen in totaal drie viaducten voor het knooppunt Sloeweg. Een viaduct bestaat voor een deel uit beton. Afgelopen week namen een aantal collega’s én medewerkers van de gemeente Borsele een kijkje in de betonfabriek bij het maken van de eerste wanden van het viaduct.

In november 2018 worden de eerste zijwanden geplaatst bij het viaduct, aan de kant van Nieuwdorp. 

Betonnen wanden met staaldraad

De wanden bestaan uit een constructie van staaldraad en beton. Het beton wordt gestort in een houten mal en op maat gemaakt. De zijwanden zijn steeds tweeëneenhalf meter breed. De wanden worden geplaatst over een lengte tussen de 50 en 100 meter. Deze lengte van de wanden verschilt per viaduct.

Zandkleurig met lijnen

De viaducten krijgen zandkleurige betonnen wanden met een verticale lijnenstructuur. Dit is gebaseerd op de geschiedenis van de locatie: een grote zandbank in de toenmalige Kraaijertpolder welke in de monding van het vroegere Sloe lag. De verticale lijnen zorgen voor een contrast met het horizontale Zeeuwse landschap.

Van zand tot land

Het inpolderen van de Kraaijertpolder was een eerste stap waarin de zandbank geschikt werd gemaakt voor landbouw. In een later stadium is het laatste deel van de Sloe zelf verworden tot haven, waardoor het gebruik van zand het land is gecreëerd.

Project Sloeweg: bezoek aan de betonfabriek. zijwandProject Sloeweg: bezoek aan de betonfabriek. storten betonProject Sloeweg: bezoek aan de betonfabriek. bekisting