Provincie geeft opdracht tot onderzoek PFAS

2 november 2021
|
Nieuws
PFAS verbinding

Na overleg met de betrokken ministeries heeft de Provincie Zeeland besloten om opdracht te geven aan het RIVM om onderzoek te doen naar de voedselveiligheid in de Westerschelde. Er wordt onderzoek gedaan naar PFAS in vis, schaal- en schelpdieren en zeegroenten.

Het Rijk is voornemens het grootste deel van de kosten van het onderzoek op zich te nemen en vindt het belangrijk gezamenlijk op te trekken in de begeleiding van dat onderzoek. Gedeputeerde Dick van der Velde: “Ik vind dat ook belangrijk, omdat uitspraken over voedselveiligheid in deze ook door het Rijk zullen moeten worden gedaan. Om te zorgen dat het onderzoek nu ook daadwerkelijk voortvarend opgestart kan worden, hebben wij besloten als provincie het formele opdrachtgeverschap op ons te nemen. We vinden het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt of er gezondheidsrisico’s spelen als mensen vis, schelpdieren of zeegroenten uit de Westerschelde eten.”

Onderzoek

Vorige week heeft overleg met de ministeries van I&W, LNV en VWS en het RIVM plaatsgevonden over het laten doen van een onderzoek naar de voedselveiligheid in de Westerschelde. Conclusie is dat deels sprake zal moeten zijn van nieuw onderzoek en dat mogelijk deels gebruik kan worden gemaakt van genomen monsters in het kader van eerdere onderzoeken naar vis en schelpdieren. De komende week gaat duidelijk worden of dit hergebruik van monstermateriaal mogelijk is en of er voldoende monsters beschikbaar zijn om daar conclusies uit te kunnen trekken. Het is nog niet bekend wanneer de resultaten van het onderzoek beschikbaar zullen zijn.

Bevoegdheden

Gedeputeerde Staten maken zich al maanden sterk voor het verkrijgen van informatie over PFAS in de Westerschelde. Omdat de bevoegdheden van de Provincie beperkt zijn, heeft ze alle betrokken partijen om de tafel gekregen om antwoorden te krijgen op de vragen die er leven in Zeeland. Het is belangrijk om hierin samen met de partijen op te trekken, omdat zij maatregelen kunnen treffen of adviezen kunnen geven over de kwestie.

Tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 20 oktober 2021 werd duidelijk dat er onderzoek moet komen naar de voedselveiligheid in de Westerschelde, maar dat daarvoor een regionale partij de opdracht zou moeten geven. De Provincie heeft in overleg met de betrokken partijen en na toezeggingen dat het Rijk ook meebetaalt aan het onderzoek nu besloten zelf de opdracht te geven.