Persbericht

De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen voor de Zeeuwse culturele sector. De culturele sector wordt hard geraakt, nu veel activiteiten en evenementen zijn afgelast. Nu de economie weer wordt opgestart, zijn investeringen nodig om in te spelen op de anderhalve-meter-samenleving. De sector is daarin creatief en ondernemend, maar de financiële buffers zijn klein en de bestaande rijksmaatregelen zijn onvoldoende. Daarom wil de Provincie een Zeeuws stimuleringsfonds voor cultuur oprichten.

Inkomstenderving van 4,3 miljoen euro

Om de eerste impact van de lock-down in beeld te brengen, heeft de Provincie een onderzoek uitgevoerd naar de directe gevolgen voor het culturele veld in de periode tot 1 juni 2020. Bij de uitkomsten zijn ook de resultaten meegenomen van onderzoeken die het Zeeuws Cultuuroverleg en Erfgoed Zeeland hebben uitgevoerd.

Op de provinciale enquête hebben 100 respondenten gereageerd. 80 respondenten hebben financiële gegevens aangeleverd. Hieruit blijkt dat deze groep een totale inkomstenderving van 4,3 miljoen euro ondervindt door de coronamaatregelen (bij een omzet van circa 40 miljoen euro). Want er vallen niet alleen entreegelden weg, maar ook inkomsten uit horeca, sponsorgelden, loon van ZZP’ers, subsidie en inkomsten uit winkelverkoop. Omdat de respondenten verdeeld zijn over alle disciplines en organisaties van verschillende grootte, zijn de cijfers representatief voor het geheel.

Waaiereffect

Het belang van de cultuursector voor de Zeeuwse economie is groot. De annulering van evenementen en het sluiten van instellingen heeft dan ook een waaiereffect. Denk bijvoorbeeld aan de bloemist die de aankleding van de zaal verzorgt, de schoonmaker of het café om de hoek. De schade in de keten (toeleveranciers) en daarmee het grotere effect op de economie is op dit moment nog niet duidelijk.

Zeeuws stimuleringsfonds voor cultuur

Het kabinet heeft een aantal maatregelen ingesteld voor ondernemers die negatieve effecten ondervinden van de coronamaatregelen. Denk aan de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers. Hiervan wordt ook in Zeeland gebruik gemaakt. Specifiek voor de culturele sector gelden enkele aanvullende steunpakketten. De grootste is een noodfonds van € 300 mln voor de landelijke infrastructuur. Deze regeling gaat binnenkort open, maar de verwachting is slechts enkele instellingen in Zeeland hiervan profijt hebben.

Omdat de huidige steunmaatregelen van het Rijk onvoldoende zijn, neemt de Provincie het voortouw bij de vorming van een Zeeuws stimuleringsfonds voor cultuur. “We willen de Staten binnenkort een voorstel doen voor de vulling van dit fonds; daarnaast gaan we gemeenten en bedrijven actief benaderen om het fonds aan te vullen”, aldus gedeputeerde Anita Pijpelink. “Het idee is om de middelen uit het stimuleringsfonds aan te wenden voor het 1,5-meter-proof maken van musea en evenementen. Denk bijvoorbeeld aan het reguleren van bezoekersstromen door ticketing of het aanbrengen van looproutes. Ook willen we samenwerking stimuleren; bijvoorbeeld met de toeristische sector. Ik heb niet de illusie dat we met dit steunfonds de inkomstensector van de hele sector kunnen compenseren, maar het gaat erom dat we de instellingen helpen om zo goed mogelijk door deze lastige periode heen te komen.”

Meer weten over corona en de culturele sector?
Kijk dan op www.corona.zeeland.nl/cultuur

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl