Provincie Zeeland eerste provincie met certificaat informatiebeveiliging

1 maart 2023
|
Persbericht
Dick van der Velde

De Provincie Zeeland ontvangt als eerste provincie in Nederland het ISO 27001 certificaat voor de gehele organisatie. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm en standaard op het gebied van informatiebeveiliging.

In deze standaard staat beschreven hoe organisaties procesmatig om kunnen gaan met het beveiligen van informatie. Informatieveiligheid is van cruciaal belang voor organisaties. Zeker in een tijd waarin veel medewerkers deels thuis werken. De ISO certificering laat zien dat de Provincie Zeeland kan vertrouwen op de veiligheid van haar informatievoorziening, gegevens van anderen vertrouwelijk houdt en risico’s zoveel mogelijk voorkomt.

De afgelopen jaren heeft de provinciale organisatie onder andere gewerkt aan: het versterken van bewustwording onder medewerkers en het doorvoeren van technologische maatregelen en bedrijfsprocessen die hier op ingericht zijn.

Op woensdag 1 maart 2023 ontving gedeputeerde Dick van der Velde het ISO certificaat van Brand Compliance.