Nieuws

De energietransitie en de veranderingen van het klimaat vragen om een nieuwe en verstevigde samenwerking tussen de Provincie Zeeland en het Kadaster.

De Provincie en het Kadaster werken sinds oudsher samen op het gebied van grondzaken, vastgoed en eigendomsregistratie. Vroeger met name in het landelijk gebied, en nu steeds meer in het stedelijk gebied en internationaal. Met het sluiten van een nieuwe overeenkomst in de collegeperiode 2019-2023 wordt deze samenwerking meer planmatig, met ieder jaar een gezamenlijk jaarplan, meer doelgericht en structureel uitgebouwd. Ook het (door) ontwikkelen van kennis vormt onderdeel van deze samenwerking.

De komende tijd zullen partijen, in samenwerking met onder meer het Instituut voor Agrarisch Recht en de Radboud Universiteit, dit verder vorm gaan geven. Op 5 februari 2020 is de samenwerking gebiedsontwikkeling ondertekend door Commissaris van de Koning Han Polman namens de Provincie Zeeland en Frank Tierolff, voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster.

Met de ondertekening is Zeeland de eerste provincie die verdergaande samenwerking aangaat met het Kadaster.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Kadaster door Commissaris van de Koning Polman en Frank Tierolff, voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster