Nieuws

Provincie Zeeland organiseert op maandag 10 februari 2020 de Conferentie Slimme Mobiliteit in Theater de Mythe in Goes. Deelnemers krijgen deze middag een kijkje in de toekomst op het gebied van slimme mobiliteit in Zeeland. Het programma start met minister Stientje van Veldhoven en gedeputeerde Harry van der Maas. Keynote Carlo van de Weijer gaat in op de betekenis van verschillende mobiliteitsontwikkelingen voor Zeeland. Verder is het mogelijk diverse themasessies bij te wonen over dit onderwerp.  

Schonere, snellere en slimmere vervoersmiddelen en deelsystemen worden steeds belangrijker in onze maatschappij. En dit is nog maar het begin. De toekomst brengt grote veranderingen in een hoog tempo. Behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere, soms nieuwe, oplossingen. Het mobiliteitssysteem zoals het nu werkt past steeds minder bij de huidige tijd. Dat betekent dat we opnieuw moeten nadenken over een ideale mix van huidige en nieuwe vervoersmogelijkheden. Hoe ziet het mobiliteitssysteem van de toekomst er voor Zeeland uit?

Neem deel aan de Conferentie Slimme Mobiliteit Zeeland op maandag 10 februari 2020 en denk mee over slimme mobiliteit in Zeeland. 

Programma

  • 14.00 uur - Inloop
  • 14.30 uur - Start plenair programma met gedeputeerde Harry van der Maas en minister van Veldhoven
  • 15.05 uur - Keynote: Carlo van de Weijer
  • 15.45 uur - Start themasessies ronde 1
  • 16:15 uur - Pauze
  • 16.35 uur - Start themasessies ronde 2
  • 17.20 uur - Panel discussie
  • 18.00 uur - Netwerkborrel

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn tijdens de Conferentie Slimme mobiliteit? Meld u dan aan via het aanmeldformulier

Deze conferentie wordt georganiseerd met medewerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS regio Zuid, de Provincies Drenthe, Groningen en Fryslân, SD Op Weg, kennisinstellingen en scholen, vervoers- en mobiliteitsbedrijven.

Tekening slimme mobiliteitElektrische auto laden, ovv SD Op WegMinister Stientje van Veldhoven, foto: Rijksoverheid

Voor vragen over de conferentie kunt u terecht bij Marloes Goethals, (marloes@add-vision.nl)