Nieuws

De Provincie heeft in 2017 samen met andere opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Grond- Weg- en Waterbouw-sector (GWW) afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. De doelstelling daarvan luidt dat duurzaamheid in 2020 integraal onderdeel is van alle GWW-projecten.

CO2-prestatieladder

Om de doelstelling te realiseren is onder andere de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. Deze kent een aantal instrumenten die gebruikt kunnen worden om duurzaamheid een plaats te geven in de projecten. Eén van die instrumenten is de CO2-prestatieladder. Deze  is ontwikkeld om opdrachtgevers en opdrachtnemers te helpen bij het inzichtelijk maken en reduceren van hun CO2-uitstoot. Dit gebeurt onder andere door de inspanningen van de opdrachtnemer voor CO2-reductie te belonen in het kader van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).

De Provincie Zeeland past de CO2-prestatieladder vanaf 1 januari 2020 toe in haar bestekken.