Regeling ‘Samen in Zee’: versterking cultuur in Zeeland versnellen

8 juni 2021
|
Gedeputeerde Staten
Bij de St. Bavokerk in Aardenburg hangt deze verzameling van "bonte koppen" die samen zingen. Iedere "kop" heeft een eigen uitdrukking.

De pandemie betekende een forse klap voor de cultuursector. Veel organisaties en cultuurprofessionals teerden in op hun reserves. Vernieuwing en krachtenbundeling kunnen helpen om wendbaar en weerbaar te blijven. Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten willen deze ontwikkeling versnellen met behulp van de regeling ‘Samen in Zee’. Deze regeling is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland toekomstbestendig te maken.

Binnen de regeling Samen in Zee is geld beschikbaar (van 5.000 tot 50.000 euro) voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. Het gaat daarbij om projecten in de volgende categorieën:

  • Hoe kun je op creatieve wijze nieuw, ander of meer publiek bereiken?
  • Kun een nieuwe verdienmodel ontwikkelen en uitproberen?
  • Hoe versterk je duurzame samenwerking binnen en buiten de culturele sector?
  • Hoe schep je goede randvoorwaarden voor het opbouwen van een beroepspraktijk voor nieuwe cultuurprofessionals?
  • Welke nieuwe mogelijkheden zijn er om vrijwilligers betrokken te houden en te werven?

Ook onderzoek naar een of meer van bovenstaande onderwerpen kan in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage.

Cement en medicijn

Gedeputeerde Anita Pijpelink: “Onze samenleving kan niet zonder cultuur. Het is wat ons mens maakt. Van de lokale muziekvereniging tot beeldend kunstenaar: cultuur vormt ons en daagt ons uit. Het is belangrijk dat kunst die rol kan blijven spelen; ook als de samenleving langzaam weer open gaat. Het is cement en medicijn tegelijk. Daarom willen we ervoor zorgen dat de culturele sector ook na corona een belangrijke speler blijft. We bundelen onze krachten – ook als overheden – om toekomstgerichte initiatieven te ondersteunen. Ook Zeeuwse gemeenten doen mee. We zien allemaal het belang om te investeren in een toekomst met cultuur.”

Samen innoveren en experimenteren

Samenwerken is een belangrijke voorwaarde om de culturele sector toekomstbestendig te maken. Net zoals innoveren en experimenteren. Daarom wordt alleen subsidie verstrekt aan een samenwerkingsverband van tenminste twee partijen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen festivals en een mediabedrijf; samenwerking tussen een collectief van kunstenaars en een erfgoedinstelling of samenwerking tussen een museum en een kunstinstelling.

Een van deze partijen treedt daarbij op als penvoerder. Deze penvoerder is binnen Zeeland gevestigd en werkzaam binnen de culturele sector.

Delen en leren

Bij innovatie kan het resultaat anders zijn dan verwacht. Niet alle plannen kunnen succesvol zijn. Het delen van de ervaringen en geleerde lessen is daarom ook een belangrijk aspect van Samen in Zee. Oftewel: de innovaties en alle kennis die wordt opgedaan moeten ter inspiratie gedeeld worden met de creatieve sector. Op die manier kan de hele sector profiteren van de opgedane kennis en ervaringen.

Subsidie aanvragen

Het toekennen van een subsidie is aan een aantal regels gebonden. Overweegt u om een projectvoorstel in te dienen? Lees dan de samenvatting van de regeling. Subsidie aanvragen is mogelijk van 11 juni tot en met 23 juli 2021.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl