Persbericht

In deze periode van crisis komen er bij ondernemers veel vragen naar boven. Vragen over acute (financiële) hulp of over de toekomstbestendigheid of zelfs het voortbestaan van hun onderneming. Om die ondernemers snel door te verwijzen naar de juiste informatie is een Regiekaart gemaakt.

In de Regiekaart kunnen ondernemers gemakkelijk zien bij wie ze terecht kunnen voor vragen. Ze worden doorverwezen naar de juiste instanties en personen voor als ze dringend (financiële) nood- of schuldhulp nodig hebben. Ook kunnen ze terecht voor advies om hun bedrijf toekomstbestendiger te maken. Ook ondernemers die zich door de crisis genoodzaakt zien te stoppen met hun bedrijf worden doorverwezen voor scholing, begeleiding naar nieuw werk of een vertrouwenspersoon.

Coronamonitor

De Regiekaart is onderdeel van de Zeeuwse coronamonitor. Die wordt gemaakt in opdracht van de Bestuurlijke taakgroep Economie, die sinds het begin van de coronacrisis in Zeeland wekelijks bij elkaar komt om te kijken hoe Zeeuwse ondernemers geholpen kunnen worden. Ook voeren ze een lobby richting het Rijk over de problemen waar Zeeuwse ondernemers tegenaan lopen.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl