Persbericht

Bij de renovatie van de Stationsbrug is Chroom-6 is aangetroffen in oude verflagen. Het veilig verwijderen van deze stof brengt extra werk en veiligheidsmaatregelen met zich mee. De eerste raming van de meerkosten was dusdanig hoog, dat deze de Europese aanbestedingsgrens dreigde te overschrijden. Daarom hebben we de renovatie tot nader order geschorst en mogelijke alternatieven onderzocht. De opties varieerden van ‘geen brug’ tot een tunnel of een nieuwe brug. Uiteindelijk bleek doorgaan met de renovatie de beste optie. We zijn er in geslaagd om de kosten voor het verwijderen van chroom-6 fors terug te brengen. Dat komt mede door toepassing van een alternatieve straalmethode.

Het initiële bedrag voor renovatie van de Stationsbrug en het verwijderen van chroom-6 dreigde de Europese grens te overschrijden. De extra kosten zijn met een alternatieve stralingsmethode en na onderhandeling teruggebracht naar maximaal € 2,4 miljoen. Die € 2,4 miljoen is nodig voor het verwijderen van chroom-6, de kosten die verband houden met schorsing en eventueel optredende risico’s. Ook is 2 ton nodig voor het inhuren van externe expertise. Provinciale Staten wordt een extra bedrag gevraagd van € 3,6 miljoen voor de totale renovatie. Dit laatste miljoen nodig om een verondersteld aanbestedingsvoordeel te herstellen.

Brug op transport

Provinciale Staten besluiten in maart of zij aanvullend krediet beschikbaar willen stellen voor de renovatie. Als dat gebeurt, vinden de werkzaamheden plaats in het komende winterseizoen. Het is de bedoeling dat de brug in oktober 2019 op transport gaat. Voor die tijd bespreken we met de omgeving hoe we hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen beperken.

Sponge jet stralen

Het voorstel van de aannemer gaat uit van een nieuwe straalmethode: sponge jet. Bij de reguliere straalmethode wordt onder hoge druk gestraald. Dat betekent dat er veel stof vrij komt in de lucht. Als er chroom-6 in verflagen zit, moet je extra beschermingsmaatregelen nemen. Bij sponge jet stralen wordt er met sponsjes gestraald die de stof grotendeels absorberen (95-98%). Dat levert minder uitstoot op. Uit de metingen die bij de eerste testen aan de Stationsbrug zijn gedaan, werd geen emissie van chroom-6 deeltjes in de lucht gemeten. De aannemer wil nog wel aanvullende praktijkproeven doen aan de Stationsbrug, zodat hij de juiste beschermingsmaatregelen kan treffen.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl