Persbericht

Sinds maandag 14 september is de Sloebrug in Vlissingen gestremd voor de scheepvaart. Uit de onderzoeken is gebleken welke herstelwerkzaamheden nodig zijn om de Sloebrug weer veilig te kunnen draaien. De werkzaamheden duren naar verwachting maximaal tien weken. Tot die tijd blijft de Sloebrug gestremd voor de scheepvaart.

Aanleiding

Op 14 september is tijdens een inspectie van de Sloebrug in Vlissingen aan het licht gekomen dat de bevestiging van de draaipunten van de brug (ankerplaat) beweegt bij het draaien van de brug. Hierdoor ontstaat speling waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan. Vanwege veiligheid heeft Provincie Zeeland direct besloten de Sloebrug niet te openen voor scheepvaart. De brug is van gemeente Vlissingen, de Provincie voert het beheer en onderhoud aan de brug uit.

Herstelwerkzaamheden

Op advies van de inspecteur is nader onderzoek uitgevoerd naar zowel de ankerplaten als aan de betonconstructie van beide oplegpunten. Zowel aan het beton als aan de ankerplaten moeten herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden om de brug weer veilig te kunnen draaien. De voorbereidende werkzaamheden starten zo spoedig mogelijk.

We onderzoeken of we andere werkzaamheden aan de brug ook nu uit kunnen voeren. Deze werkzaamheden zouden anders volgend jaar uitgevoerd worden, en op dat moment ook een stremming veroorzaken. Mogelijk is de stremming volgend jaar dus niet meer nodig. We zullen via de provinciale website updates van de voortgang geven.

Inspectie

Provincie Zeeland laat frequent haar bruggen over het Kanaal door Walcheren controleren. Deze mechanische inspectie vindt volgens de richtlijnen om de vijf jaar plaats. De onderhoudsinspecties zijn er op gericht om problemen te signaleren, zodat onderhoud tijdig en goed wordt uitgevoerd en de bruggen veilig zijn en blijven.

Gevolgen scheepvaart

Doorvaart is op dit moment alleen mogelijk voor schepen die onder de brug door kunnen varen (tot 5 meter). De Nautische Centrale Vlissingen houdt het waterpeil in het kanaal laag om dit te kunnen waarborgen. Scheepvaart wordt geadviseerd via Zandkreek /Hansweert /Wemeldinge te varen of via de Noordzee.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl