Persbericht

Met een cheque en taart overhandigde gedeputeerde Harry van der Maas de ROVZ-Pluim aan verkeerscoördinator Marjan Hamelinck van het Reynaertcollege. De pluim wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich extra inzetten voor verkeersveiligheid in Zeeland. De Reynaertschool kreeg de pluim, omdat de school bevlogen verkeerscoördinatoren kent en ervoor zorgt dat verkeersveiligheid een vaste plek heeft in het lesprogramma.

Het Reynaertcollege doet al sinds 2000 mee met het VEVO-project (VerkeersEducatie Voortgezet Onderwijs), in samenwerking met Provincie en gemeenten. Tijdens het schooljaar zijn er verschillende activiteiten voor de leerlingen, zoals fietskeuringen en gastlessen over onveilig gedrag. Verkeersveiligheid heeft ook een prominente plek in de reguliere lessen: bij het vak natuurkunde leren de scholieren over snelheid, reactietijd en remweg; in de biologieles wordt de alcoholbril gebruikt. Ook op de open dagen voor toekomstige leerlingen en hun ouders wordt breed aandacht besteed aan verkeersveiligheid en VEVO. Wat dat betreft is de Reynaertschool toonaangevend en een goed voorbeeld voor alle toekomstige VEVO-scholen.

Veilig naar school

Het Reynaertcollege heeft het voortouw genomen om het project Veilig naar school in Hulst op te zetten. Dat gebeurde met tal van partners, zoals Praktijkschool Hulst, VVN, ANWB, politie en gemeente. Vanuit alle kernen fietsen leerlingen uit groep 8 vlak voor de zomervakantie onder begeleiding van hun juf of meester de geadviseerde minst onveilige route naar het Reynaertcollege om een centrale verkeersdag bij te wonen. Dit concept is uniek in Zeeland en daarbuiten.

100% verkeersveilig, daar gaan we voor

Ongelukken in het verkeer eisen jaarlijks veel slachtoffers. Op de Zeeuwse wegen waren er in 2017 onder de slachtoffers achttien dodelijke slachtoffers te betreuren. Dat moet anders. Daarom besteedt het ROVZ in september 2018 extra aandacht aan verkeersveiligheid. 100% verkeersveilig, daar gaan we voor! Tijdens de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid zijn er allerlei activiteiten. Een compleet overzicht is te vinden op www.rovz.nl.

taart voor ROVZ PluimHarry van der Maas met Marjan Hamelinck

Contact

Afdeling Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl