Richtingennotitie Slimme Mobiliteit: toekomst personenmobiliteit

12 november 2020
|
Persbericht
Slimme mobiliteit deelauto en deelfiets

Vandaag heeft GS aan PS, gemeenten, waterschap en alle andere partners die hebben meegedacht, de richtingennotitie Slimme Mobiliteit aangeboden. In deze notitie zijn de ontwikkelingen op het gebied van personenmobiliteit beschreven. En worden vijf belangrijke keuzes benoemd die naar de toekomst moeten worden gemaakt. De Provincie verzamelt de komende periode de reacties op de richtingennotitie. 

‘Het huidige vervoerssysteem, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en toeristen vragen om schone, nieuwe en slimme oplossingen. Daarnaast willen we budgetten van Provincie en gemeenten bundelen om meer kwaliteit voor de reiziger te gaan bieden', aldus gedeputeerde Harry van der Maas. 

Gezamenlijke Zeeuwse Mobiliteitsstrategie

De komende maanden gaat de Provincie samen met de partners de verschillende onderdelen van de richtingennotitie Slimme Mobiliteit uitwerken in de Regionale mobiliteitsstrategie. In de zomer van 2021 moet er een nieuwe Regionale Mobiliteitsstrategie klaarliggen.

Vijf keuzes

De keuzes die voorliggen zijn:

  • De opbouw van flexibele fijnmazige mobiliteit in combinatie met snelle buslijnen.

  • Ontwikkeling van de OV-knooppunten en mobiliteitshubs met (snel)laadvoorzieningen.

  • In richten van een mobiliteitscentrale, waarin we het aanbod van mobiliteit vanuit één organisatie coördineren en zo goed mogelijk laten aansluiten op de vraag van de reiziger.

  • Benutten van (digitale) data met als doel voor de reiziger het mobiliteitssysteem zo vlug, veilig, betrouwbaar en comfortabel mogelijk te organiseren.

  • Zeeland als proeftuin voor het uitproberen van nieuwe innovatieve ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

    In het coalitieakkoord 2019-2023: Samen Verschil Maken is Slimme Mobiliteit als één van de vijf strategische opgave benoemd.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl