Persbericht

De Commissie onderzoek sanering Thermphos, onder leiding van Diederik Samsom, gaat de situatie rondom Thermphos in kaart brengen. Vanuit Zeeland is het Rijk benaderd over Thermphos, omdat de kosten van de totale sanering de mogelijkheden van de regio overstijgen.

Het Kabinet laat op initiatief van de minister van Financien onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar Thermphos vanwege de complexiteit van de sanering en de kosten die daarmee gepaard gaan. Het Kabinet heeft de heer Samsom aangesteld om de situatie rondom Thermphos in kaart te brengen.

Het onderzoek dient ertoe om inzage te krijgen in de technische en financiële aspecten rondom de sanering van het voormalig Thermphos-terrein en de betrokken partijen te adviseren over een solide aanpak. Daarbij wordt ook gekeken naar een heldere bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling.

De commissie Samsom heeft daarbij de mogelijkheid om tussentijdse bevindingen te rapporteren om vervolgens tot aanbevelingen te komen. Daarbij kan gedacht worden aan een opdeling van het onderzoek in een verkennende fase om meer inzage te krijgen in de technische aspecten van de sanering, alvorens verder te gaan met een onderzoek naar de financiële en bestuurlijke gevolgen van de sanering.

De commissie zal in september 2017 zijn oordeel over de situatie opleveren. Op basis van deze aanbevelingen zal het Kabinet een afweging maken van de technische, bestuurlijke en financiële effecten van de sanering voor de NV Zeeland Seaports en voor de Provincie Zeeland.

Contact

Afdeling Communicatie
0118- 63 10 50
communicatie@zeeland.nl