Persbericht

Provincie Zeeland investeert in verkeersveiligheid. Van maandag 3 tot en met vrijdag 14 december 2018 krijgt de rotonde in de Zuidweg bij Zonnemaire (N654) een face-lift. Op de rotonde wordt vaak hard gereden. We richten de rotonde zó in, dat automobilisten wat langzamer gaan rijden in de buurt van Zonnemaire. Het middeneiland van de rotonde wordt breder; dat heeft als gevolg dat de rijbaan een meter smaller wordt.

Uiteraard proberen we overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Toch valt enige hinder voor weggebruikers niet te voorkomen. Op werkdagen is de aansluiting van de Stapelsweg op de rotonde afgesloten tussen 7.00 en 17.00 uur. Verkeer van en naar de Stapelsweg moet dan omrijden via de Boogerdweg, Blooise Dijk of Weeldijk.

Automobilisten en fietsers uit andere richtingen kunnen wel gebruik maken van de rotonde; zij worden door verkeersregelaars om en om langs het werk geleid. Buiten werktijden en in het weekend kan het verkeer uit alle richtingen over de rotonde rijden; wel geldt er een snelheidsbeperking.

Ga goed voorbereid op pad; dat scheelt ergernis. En let op de gele borden met omleidingsroutes!

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl