Persbericht

Op vrijdag 10 mei 2019 ondertekenden de Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van Incident Management. Door de samenwerking worden ongevallen en pechgevallen op de weg sneller en efficiënter opgelost. 

Verkeerscentrale verzorgt incidentmelding op provinciale wegen

Vanuit verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond wordt vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week het verkeer op alle rijkswegen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg aangestuurd. Vanaf 1 april verzorgt de verkeerscentrale de incidentmelding op de provinciale wegen in Zeeland. Ook worden de 22 kantonniers van de provincie Zeeland bij een incident aangestuurd vanuit deze centrale. “Door deze samenwerking kunnen incidenten op zowel provinciale als rijkswegen sneller worden opgelost. Dit komt ten goede aan de doorstroming” aldus David van Baarle, directeur Wegverkeersmanagement van Rijkswaterstaat.

Weg sneller vrij

Vanuit de Verkeerscentrale houden wegverkeersleiders toezicht op o.a. alle rijks- en provinciale wegen in Zeeland. De wegverkeersleiders sturen vervolgens de weginspecteurs van Rijkswaterstaat en de kantonniers van de provincie Zeeland aan in het afhandelen van de incidenten. Afhankelijk welke weginspecteur of kantonnier het snelst ter plaatse kan zijn wordt deze afgestuurd op het incident om te zorgen dat het incident wordt beveiligd. Op deze wijze zal het proces van incidentafhandeling in de provincie Zeeland sneller en efficiënter verlopen. Dan is de weg weer sneller vrij voor de weggebruikers.

Nog een pluspunt van de samenwerking: de Verkeerscentrale kan anticiperen op bijvoorbeeld een afsluiting van de Zeelandbrug, door maatregelen op de Oosterscheldekering hierop af te stemmen. Via de verkeerscentrale wordt verkeersinformatie 24/7 doorgegeven aan landelijke informatiediensten, zoals routeplanners.

Minder ongemak na incident

Gedeputeerde Harry van der Maas ziet veel voordelen van de samenwerking: “Als Provincie vinden we het belangrijk dat mensen op tijd op hun bestemming zijn, voorzieningen kunnen bereiken of dat goederen op het juiste moment aankomen. Over het algemeen kennen we weinig files in Zeeland. Maar als er onverhoopt een keer een ongeluk gebeurt, leidt dat al snel tot flink omrijden en lange files. Daarom is het zo belangrijk dat de weg na een ongeval of ander incident snel weer vrij is. Door deze samenwerking kunnen incidenten op de weg sneller en efficiënter worden afgehandeld. Dat vergroot de verkeersveiligheid van weggebruikers en verbetert de doorstroming van het verkeer.”

Volgens onderzoek van Rijkswaterstaat, Berenschot en TNO levert effectief incidentmanagement levert de economie landelijk zo’n 150 tot 200 miljoen euro per jaar op. Provincie Zeeland heeft daarom samen met Rijkswaterstaat, Westerscheldetunnel NV, Waterschap Scheldestromen, North Sea Ports, Veiligheidsregio en Politie een actieprogramma Verkeers- en incident management opgezet. De samenwerking met de verkeerscentrale Zuid-Nederland is hierin een belangrijk actiepunt.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl