Persbericht

Het Oranje Fonds, Provincie Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten slaan onder de noemer Samenwerkingsfonds Zeeland de handen ineen voor een nieuw fonds om lokale initiatieven te stimuleren. Als aftrap ondertekenden gedeputeerde Harry van der Maas, voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) Rob van der Zwaag en directeur Oranje Fonds Peter Douwes op donderdag 28 juni hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsfonds Zeeland


Het Samenwerkingsfonds Zeeland stimuleert lokale initiatieven die duurzame sociale verbindingen bevorderen en zo sociale samenhang en participatie versterken. Belangrijke thema’s hierbij zijn informele zorg, de leefbaarheid van kleine kernen, sociaal-economische participatie en toeleiding naar onderwijs en werk. Gedeputeerde Harry van der Maas: “Goede ideeën genoeg in Zeeland, maar het ontbreekt vaak aan geld om ze uit te voeren. Daarom willen we initiatieven van Zeeuwen verder helpen. Mensen enthousiasmeren, initiatieven bij elkaar brengen en ze – waar nodig - een duwtje in de rug geven. Het Samenwerkingsfonds Zeeland stimuleert dat Zeeuwen samen actief zijn en dingen doen voor hun dorp of stad.”

Aanvragen via het Oranjefonds


In het Zeeuwse fonds zit een startkapitaal van €250.000,-. Na de start bedruipt het fonds zichzelf via giften van particulieren, bedrijven, acties en nalatenschappen. Een beroep doen op het fonds? Aanvragen en beoordeling lopen via het Oranje Fonds. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op www.oranjefonds.nl/aanvragen.
 

Inspiratiebijeenkomst in september


Speciaal voor verenigingen, organisaties en initiatiefnemers die een beroep willen doen op het Samenwerkingsfonds Zeeland organiseert het fonds op donderdag 20 september tussen 14.30 en 18.00 uur een inspiratiebijeenkomst in de Stenge in Heinkenszand. Van harte bij u aanbevolen! 

afslag samenwerkingsfonds Zeeland

Contact

Afdeling Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl