Nieuws

Provincie Zeeland laat frequent haar bruggen over het Kanaal door Walcheren controleren. Deze mechanische inspectie vindt volgens de richtlijnen om de vijf jaar plaats. De onderhoudsinspecties zijn er op gericht om problemen te signaleren, zodat onderhoud tijdig en goed wordt uitgevoerd en de bruggen veilig zijn en blijven. 

Op 14 september is de Sloebrug geïnspecteerd. De inspecteur heeft geconstateerd dat de ankerplaat (bevestiging van de draaipunten van de Sloebrug) beweegt bij het draaien van de brug. Hierdoor ontstaat speling waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan. De Provincie heeft vanwege veiligheid besloten direct te stoppen met het draaien van de brug.

Vervolgonderzoek

Er is een vervolgonderzoek gestart naar de herstelwerkzaamheden die nodig zijn om de brug weer veilig te kunnen draaien. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kan de Provincie inschatten hoe lang de Sloebrug gestremd is voor de scheepvaart. Zodra duidelijk is hoelang de stremming duurt, ontvangt de scheepvaart hierover bericht en volgt informatie op deze website. Voor het wegverkeer is de brug veilig te gebruiken.

Bericht voor de scheepvaart

Doorvaart is op dit moment alleen mogelijk voor schepen die onder de brug door kunnen varen. Scheepvaart wordt geadviseerd via Zandkreek/Hansweert/Wemeldinge te varen of via de Noordzee.