Persbericht

Vanaf donderdag 30 juni 2016 (19.00 uur) is de vernieuwde Sloeweg volledig beschikbaar voor het verkeer. Ook is de nieuwe aansluiting van de Sloeweg bij 's-Heerenhoek dan definitief open. Dit nieuwe viaduct 'Calishoeck' verbindt 's-Heerenhoek met Nieuwdorp en Lewedorp. Fietsers kunnen al een aantal weken over het viaduct via het aparte fietspad.

De komende tijd zijn er nog afrondende werkzaamheden rondom de Sloeweg. Zo worden er nog borden geplaatst en zijn er verschillende werkzaamheden aan onder andere sloten en bermen. Ook zijn er werkzaamheden aan het viaduct Stelledijk onder de A58.

Harry van der Maas, gedeputeerde infrastructuur: “Het afgelopen jaar is er veel werk verzet om het project Sloeweg binnen de gestelde tijd te realiseren. Dit is gelukt. Mede dankzij de inzet van het projectteam en de aannemer.”

Het project Sloeweg is door de aannemer op tijd opgeleverd, zij het met flinke aanpassingen.  De bouw van het knooppunt Sloeweg-Bernhardweg-Westerscheldetunnelweg is uitgesteld. In april 2016 presenteerde gedeputeerde Van der Maas de zes varianten die zijn uitgewerkt voor dit knooppunt. Om een goede afweging te kunnen maken tussen deze varianten, wordt nader onderzoek uitgevoerd.  Verwachting is dat eind 2016 duidelijkheid is over de toekomst van dit knooppunt.

Vlot en veilig

Om de doorstroming op de route van Goes naar Gent te verbeteren is de volledige Sloeweg verdubbeld. De weg is onderdeel van de N62, een belangrijke noord-zuidverbinding door Zeeland en van belang voor de economische ontwikkeling van de havengebieden. Sinds de opening van de Westerscheldetunnel is het flink drukker geworden op de Sloeweg.

Realisatie

De werkzaamheden aan de Sloeweg zijn in april 2014 gestart. In de afgelopen periode zijn de volgende zaken gerealiseerd.

  • 5,3 km dubbele rijbaan
  • Nieuwe op- en afritten van de A58 met de Sloeweg
  • Nieuwe aansluiting op de A58, ter hoogte van Heinkenszand
  • Nieuwe aansluiting tussen 's-Heerenhoek en Nieuwdorp, inclusief vrijliggend fietspad langs de Julianaweg en de Schippersweg. Het kruispunt Sloeweg met de Stoofweg is komen te vervallen.
  • Er zijn zes rotondes, drie landbouwtunnels, vijf grondwallen en twee geluidsschermen gebouwd.
  • Verplaatsen van een hoogspanningsmast en het verleggen van kabels en leidingen.

Bereikbaarheid projectorganisatie

De komende maanden is de projectorganisatie Sloeweg nog bereikbaar via 0118 631245 en sloeweg@zeeland.nl.

Contact

Afdeling Communicatie
0118- 63 10 50
communicatie@zeeland.nl