Persbericht

In Zeeland kunnen bouwers vanaf 24 maart 2020 weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten die stikstofneerslag veroorzaken. Dat komt door de landelijke maatregel om overdag 100 kilometer per uur te rijden.

Door de snelheidsverlaging wordt er minder stikstof uitgestoten, met als positief gevolg dat de stikstofdepositie op natuurgebieden omlaag gaat. Dat verbetert de biodiversiteit in de natuurgebieden. Deze ‘stikstofwinst’ wordt per natuurgebied geregistreerd. Daarvoor bestaat sinds 23 maart 2020 een landelijk systeem, het stikstofregistratiesysteem. 30 procent van de vrijgekomen stikstofruimte mag niet meer worden gebruikt en komt daardoor ten goede aan de natuur. De overige 70 procent mag worden ingezet voor woningbouw en een aantal infraprojecten van het Rijk. Provincies kunnen daardoor weer vergunningen verlenen aan particulieren en projectontwikkelaars die willen bouwen. Het gaat in dit geval om vergunningen die nodig zijn op grond van de Wet natuurbescherming.

Zeeuwse situatie

In Zeeland komt als gevolg van de verlaging van de maximumsnelheid maar beperkt ruimte voor woningbouw vrij, als je het vergelijkt met sommige andere provincies. Er wordt echter ook maar een beperkt aantal woningbouwprojecten verwacht die een beroep zullen doen op het stikstofregistratiesysteem. Er zijn 45 projecten bekend die dit jaar naar verwachting een vergunning aan moeten vragen op grond van de Wet natuurbescherming. Een aantal hiervan ligt al geruime tijd stil; de verwachting is dat deze aanvragen door de snelheidsverlaging op de A58 op korte termijn door  kunnen. Samen met gemeenten informeren we de aanvragers over de stappen die zij moeten zetten om een beroep te kunnen doen op ruimte uit het stikstofregistratiesysteem.

Aanvragen van vergunningen voor woningbouw

Landelijk is besloten dat de stikstofruimte wordt verdeeld met het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Daarom moeten vergunningen die door gemeenten eerder zijn aangevraagd, opnieuw worden ingediend.

Ontvankelijke aanvragen – die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld op de website van BIJ12 – worden op volgorde van binnenkomst geprioriteerd en behandeld. De eerste zes weken vormen hierop een uitzondering. In deze periode worden eerst alleen aanvragen voor woondeals en – na twee weken – ook voor grote woningbouwprojecten behandeld. Na deze periode worden alle ontvankelijke aanvragen die sinds 24 maart 2020 binnenkwamen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Ook ruimte voor infraprojecten

De vrijgekomen depositieruimte wordt ook gebruikt voor het realiseren van zeven grote infraprojecten elders in het land. Dat zijn de A27/A12 Ring Utrecht; A1/A28 knooppunt Hoevelaken; A6 Almere-Lelystad; A4 Haaglanden; Innova58 Tilburg-Eindhoven; A27 Houten-Hooipolder; en Innova58 Annabosch–Galder.

Extra bronmaatregelen nodig op korte termijn

De verlaging van de maximumsnelheid levert niet in iedere provincie evenveel ruimte op. In Zuid-Holland geldt bijvoorbeeld op veel wegen al een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Dit betekent dat de snelheidsmaatregel in deze provincie weinig ruimte oplevert, terwijl juist hier de behoefte aan woningen groot is. In andere provincies liggen woningbouwprojecten soms in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied. Ook hier levert de snelheidsmaatregel onvoldoende depositieruimte op. Landelijke maatregelen zijn op korte termijn dan ook hard nodig om meer stikstofruimte te creëren. Er is meer ruimte nodig om de nationale woningopgave te realiseren.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl