Nieuws

De brief die de gemeente Vlissingen, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland afgelopen woensdag 22 januari 2020 aan de staatssecretaris van Defensie stuurde over de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne heeft het beoogde effect – contact krijgen met de staatssecretaris – gehad. Maandag 27 januari komt staatssecretaris Visser naar Zeeland om met Provincie en gemeente over de kazerne te spreken.

De staatssecretaris heeft vandaag, vrijdag 24 januari 2020, een korte brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij aangeeft een dilemma te hebben. Volgens haar zijn er “serieuze zorgen over het besluit uit 2012 om de mariniers naar Vlissingen te verhuizen, vanwege het behoud en de werving van de mariniers en daarmee de toekomstbestendigheid en continuïteit van het Korps Mariniers. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een heroverweging van het besluit uit 2012.”

Tegelijkertijd geeft Visser aan dat “het kabinet zorgen heeft dat een mogelijke heroverweging negatieve consequenties heeft voor de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen op het gebied van de economische structuur en werkgelegenheid. Naar aanleiding van dit dilemma wil het kabinet daarom zo snel mogelijk in gesprek gaan met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. Het kabinet wil uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 met een voorstel naar de Kamer komen.”

Gedeputeerde Dick van der Velde: “Onze brief heeft zijn doel bereikt. Maandag komt de staatssecretaris op bezoek, dan gaan we praten. Onze inzet – de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen – hebben wij al eerder in de brief aangegeven, die verandert niet.”