Nieuws

Defensie ziet niets in de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dat werd dinsdagavond 11 februari duidelijk in een gesprek dat staatssecretaris Barbara Visser voerde met Zeeuwse bestuurders van Provincie, Gemeente en Waterschap.

“Een bizarre avond.” Zo vatte commissaris van de Koning het gesprek met staatssecretaris Barbara Visser samen. “Pas na twee uur kwam het hoge woord eruit: Defensie voelt er niet voor de marinierskazerne naar Vlissingen te verhuizen.” Nieuwe argumenten om de verhuizing af te blazen, hebben Provincie, Gemeente en Waterschap niet gehoord. Woensdag sturen de Zeeuwse partners daarom een brief aan het Kabinet, want dat besluit uiteindelijk. 

De staatssecretaris kwam tot haar oordeel omdat ze onoverkomelijke problemen voorziet op personeel, operationeel en financieel gebied als de kazerne vanuit Doorn naar Vlissingen verhuist - ondanks dat de Zeeuwse bestuurders eens te meer hun hulp aanboden. Tegelijk uitten die hun verbazing over het gegeven dat de staatssecretaris nooit haar twijfels met Zeeland had gedeeld.

In 2012 nam het eerste kabinet Rutte de beslissing de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen. Sindsdien zijn er allerhande contracten gesloten tussen regio en Rijk, werden gronden aangekocht, een camping verplaatst, huizen gesloopt en bedrijven verhuisd. De laatste jaren werd de verhuizing een aantal keren uitgesteld omdat Defensie haar medezeggenschap niet voldoende had betrokken. Van meet af aan waren niet alle mariniers even enthousiast over de verhuizing maar nooit was er van Defensiezijde officieel sprake van twijfel aan het doorgaan van de gehele operatie.

De laatste weken werden de geruchten steeds sterker dat Defensie een besluit om niet te verhuizen voorbereidde. Daarop vroeg Zeeland opheldering aan de staatssecretaris. Na twee brieven en een ontmoeting tussen Visser en Zeeland kwam er dinsdagavond de mededeling dat Defensie geen heil ziet in de verhuizing naar Vlissingen, ook al benadrukten de Zeeuwse bestuurders geen nieuwe argumenten van de staatssecretaris te hebben gehoord.

De Zeeuwse bestuurders gaven net als in eerdere gesprekken aan dat de marinierskazerne al compensatie was voor de wegtrek uit en afslanking van rijksdiensten uit de regio, en bedoeld was als structurele, economische structuurversterking. Daarnaast benadrukten ze dat de imagoschade door het handelen van zowel legertop als staatssecretaris “onbetaalbaar” is en dat er natuurlijk contracten gesloten zijn met het Rijk en tientallen miljoenen zijn geïnvesteerd.

Gemeente, Waterschap en Provincie sturen op korte termijn een brief naar het kabinet.