Nieuws

Gisterenavond werd er stamppot geserveerd aan docenten van diverse scholen die op uitnodiging van de Commissaris van de Koning Han Polman, gedeputeerde Harry van der Maas en dijkgraaf Toine Poppelaars, aanwezig waren om te praten over politiek en democratie en hoe zij hun leerlingen meer bij deze thema’s kunnen betrekken. Provincie Zeeland/Jouw Zeeland en het waterschap Scheldestromen vinden het belangrijk om jongeren intensiever bij het openbaar bestuur te betrekken en te bevorderen dat meer jongeren (in de toekomst) hun stem uitbrengen.

Voordat er daadwerkelijk stamppot gegeten werd gaf ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat, een presentatie waarin verschillende methoden werden getoond om leerlingen hiervoor te enthousiasmeren. Denk bijvoorbeeld aan gastlessen gegeven door ProDemos of Statenleden, lesmateriaal en een verkiezingsfestival. De aanwezige docenten kregen de gelegenheid om hierover vragen te stellen en kwamen zelf ook met suggesties. Zoals het aansluiten op bestaande activiteiten rondom politiek en democratie.

Aan de hand van deze gesprekken werd duidelijk wat alle betrokkenen voor elkaar kunnen betekenen, nu en in de toekomst. De Provinciale Statenverkiezingen zijn natuurlijk een mooie gelegenheid om hier specifiek aandacht op te vestigen, maar ook na de verkiezingen is het van belang dat jongeren bezig (kunnen) zijn met politiek en democratie.

En toen was er, stamppot! Tijdens de stamppotmaaltijd werd er uiteraard verder gesproken over de verschillende mogelijkheden om jongeren te enthousiasmeren en wat er nu al gedaan wordt. Het was een geslaagde avond met zeer betrokken docenten. En nu, aan de slag!

Gedeputeerde harry van der Maas spreekt met docenten.Docenten scheppen stamppot op hun bordCommissaris van de Koning Han Polman schept jus over zijn stammppot.