Nieuws

Provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen vinden het belangrijk om jongeren intensiever bij het openbaar bestuur te betrekken en te bevorderen dat meer jongeren (in de toekomst) hun stem uitbrengen. Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Een mooie aanleiding om hier aandacht voor te vragen.

De Commissaris van de Koning Han Polman nodigt daarom Zeeuwse docenten Nederlands en Maatschappijleer (en andere belangstellende docenten) van harte uit voor een informatieavond op woensdag 12 december 2018 van 17.00 uur tot 19.00 uur in het Statencomplex van het Provinciehuis in Middelburg. Naast informeren horen we ook graag van u welke informatiebehoefte er bestaat over dit onderwerp en hoe u denkt dat we dit het beste kunnen aanpakken. Het programma sluiten we af met een echte winterse stamppotmaaltijd.

Aanmelden

Aanmelden kunt u doen door een e-mail te sturen naar het secretariaat.

Programma

  • 17.00 uur Welkom door Commissaris van de Koning Han Polman
  • 17.15 uur Denkkracht jongeren benutten, jeugdparticipatie binnen de Provincie   Zeeland door gedeputeerde Harry van der Maas
  • 17.30 uur Educatief materiaal ProDemos: schaduwverkiezingen, lesmateriaal, gastlessen
  • 18.00 uur Winterse stamppotmaaltijd
  • 19.00 uur Einde programma