Persbericht

Donderdag 16 augustus 2018 start het werk voor de aansluiting van de nieuwe Zwindijk op de bestaande dijk langs de Kanaalweg in Nederland. Dit is ter hoogte van de Internationale dijk in Retranchement. Het is een van de laatste stappen in de uitbreiding van natuurgebied Het Zwin.

Voordat de oude en nieuwe dijk op elkaar worden aangesloten en een deel van de huidige Internationale dijk wordt afgegraven, komt er een tijdelijke beschermingsdijk. Dit om de waterveiligheid te garanderen. De beschermingsdijk is tevens de verbinding voor de aanleg van het duin op dijk. Bijgevoegd kaartje verduidelijkt de situatie.

Duin op dijk

Op de bestaande dijk langs de Kanaalweg wordt zand aangebracht, zodat het eruit ziet als een duingebied. Dit zorgt naast een aantrekkelijke uitstraling vooral ook voor extra versterking. Het duin op dijk wordt gerealiseerd met zand uit de huidige Internationale dijk. Ook wordt een nieuw fietspad aangelegd, dat aansluit op het bestaande fietspad op de dijk ter hoogte van camping Zwinhoeve. En er komt een drinkpoel voor vee (hollestelle).

Planning

De aanleg van de beschermingsdijk en de aansluitingswerkzaamheden nemen zo’n twee weken in beslag, tot ongeveer eind augustus. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en springtij. Daarna starten de andere bovengenoemde werken. Tegelijkertijd beginnen aan Belgische zijde vergelijkbare werkzaamheden. Het gecontroleerd binnenlaten van het zeewater in het uitbreidingsdeel van Het Zwin staat gepland begin 2019.

Contact

Afdeling Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl