Persbericht

Met ingang van 12 oktober 2020 start de tiende subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen. De afgelopen jaren zijn bijna 270 slecht verkoopbare particuliere woningen gesloopt of samengevoegd met een financiële bijdrage vanuit de Provincie Impuls Wonen. Ook zijn er bijna 1170 sociale huurwoningen gesloopt en deels teruggebouwd. In deze subsidieronde is 500.000 euro beschikbaar. Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage, kan tot en met 13 november 2020 een aanvraag indienen.

Er staan in Zeeland veel verouderde woningen die onverkoopbaar zijn geworden. Ze zijn gebouwd in een tijd waarin we andere eisen stelden aan woningen. De woningvraag is bovendien veranderd: er zijn minder gezinnen met kinderen, de groep alleenstaanden is groter en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Het effect van deze ontwikkelingen: verwaarloosde, leegstaande of verkrotte woningen in de straat.

Dick van der Velde gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling: "Het verkrotten van woningen zorgt voor achteruitgang van de leefomgeving. Een ontwikkeling die we als Provincie Zeeland actief tegen willen gaan. Deze subsidieregeling biedt de mogelijkheid om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken.

Zo kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden toe."

Provinciale Impuls Wonen

De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning(en) willen slopen, slopen en terugbouwen, samenvoegen of drie of meer aaneengesloten particuliere rijwoningen toekomstbestendig willen maken. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen en corporaties kunnen subsidie aanvragen. De subsidie kan helpen om het financiële gat tussen de kosten en opbrengsten van het project kleiner te maken. Projecten komen alleen in aanmerking als de woningen een (WOZ)waarde lager dan € 170.000 hebben en gebouwd zijn vóór 1975. Zie voor de overige voorwaarden de Nota Tiende ronde (2020) Provinciale Impuls Wonen.

Aanvragen

Van 12 oktober 2020 tot 13 november 2020 kan een PIW-aanvraag worden ingediend via www.zeeland.nl/piw. Alle projecten worden vervolgens beoordeeld aan de hand van toetsingscriteria. Wanneer alle aanvragen zijn beoordeeld, ontstaat een ranglijst van projecten. De projecten met de meeste punten ontvangen subsidie. Op die manier worden de beste projecten gehonoreerd.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfelt u of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan vooral contact met ons op! Vragen kunt u stellen via e-mail of u kunt om een terugbelverzoek vragen via: piw@zeeland.nl.

Advies over duurzaamheid

Wilt u informatie over het verduurzamen van uw woning? Dan kunt u contact opnemen met energieambassadeur Marlou Boerbooms via telefoonnummer 06-51225442 of per mail (mboerbooms@zeelandnet.nl). Zij kan u adviseren over het duurzamer of energiezuiniger maken van uw woning en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl