Persbericht

Van 1 tot en met 10 februari 2021 start aannemer Zandee Kloetinge in opdracht van de Provincie Zeeland met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe landbouwweg bij de Zandkreekdam (N256). Hoewel de aannemer overlast zoveel mogelijk probeert te beperken, kan het werk hinder met zich meebrengen.  

Voorbereidende werkzaamheden 

Om ruimte te maken voor de aanleg van de nieuwe weg is het noodzakelijk om een aantal bomen langs de parallelweg van de N256 te rooien. De Provincie plant hiervoor nieuwe bomen terug langs de nieuwe landbouwweg en gedeeltelijk op een andere locatie nabij  ’s Heer Arendskerke. In het kader van de Wet Natuurbescherming zijn alle bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Deze zijn niet aangetroffen.

Hinder

Tijdens het rooien van de bomen kan er hinder ontstaan voor fietsers en bromfietsers. Voor de veiligheid zet de aannemer verkeersregelaars in. Bekijk de werkzaamheden op https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=77047. Eventueel kan data schuiven door weersomstandigheden.

Aanleg nieuwe landbouwweg

De westelijke Hongersdijckbrug over de Zandkreeksluis veroorzaakt hinder voor het landbouwverkeer vanwege de lange wachttijd voor de bypass. Om de verkeersproblematiek aan te pakken is besloten een nieuwe landbouwweg aan te leggen. Ook komt er een zogenaamde landbouwsluis. Dit is een verkeersvoorziening waardoor de nieuwe landbouwweg uitsluitend gebruikt kan worden door het landbouwverkeer. In het voorjaar van 2021 starten de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe weg en de aansluitingen hierop. 

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl