Nieuws

Vandaag, maandag 27 januari, sprak staatssecretaris Visser op het provinciehuis met bestuurders van waterschap Scheldestromen, gemeente Vlissingen en provincie Zeeland. Afgelopen vrijdag gaf zij – na afloop van de ministerraad – namelijk aan zo snel mogelijk in gesprek te willen gaan met de Zeeuwse overheden over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen.

In een stevig gesprek bood de staatssecretaris haar excuses aan voor de ontstane commotie. Het was niet haar bedoeling geweest ‘Zeeland’ te passeren en ze had gemeente, waterschap en provincie mee willen nemen in haar zorgen over de marinierskazerne. De Zeeuwse delegatie had daar weinig boodschap aan. Gedeputeerde Dick van der Velde: ‘Geschaad vertrouwen herstel je niet door even sorry te zeggen. Daar is wel meer voor nodig.’ Zeker omdat de staatssecretaris tijdens het gesprek toegaf andere locaties dan Vlissingen te hebben onderzocht als mogelijke vestigingsplaats voor een nieuwe marinierskazerne.

Staatssecretaris Visser besprak tijdens het gesprek haar dilemma. Enerzijds heeft zij zorgen over de toekomstbestendigheid van het Korps Mariniers, aan de andere kant ziet ze ook de economische betekenis van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. De Zeeuwse bestuurders herkenden haar dilemma niet en hebben van de staatssecretaris geen nieuwe argumenten gehoord waarom verhuizing van Doorn naar Vlissingen zou moeten worden heroverwogen.

Dat neemt niet weg dat provincie, waterschap en gemeente aan de staatssecretaris – net als de afgelopen acht jaar – alle medewerking willen verlenen zolang het leidt tot uitvoering van de plannen rond de marinierskazerne in Vlissingen. Daarbij zijn mogelijke alternatieven voor de Zeeuwse bestuurders onbespreekbaar. Wethouder Albert Vader: ‘Wij spreken over realisatie, niet over compensatie. Dat is voor ons totaal niet aan de orde.’

Als de staatssecretaris wil doorpraten met de Zeeuwse bestuurders over realisatie van de kazerne, dan zijn de laatsten daartoe graag bereid.​