Subsidie aantrekkelijker Zeeland voor werknemers

2 juni 2020
|
Persbericht
Medewerkers praten met elkaar in Ontmoetingsruimte

De Provincie Zeeland stelt subsidie beschikbaar voor projecten die het leefklimaat versterken, waardoor het voor (potentiële) werknemers aantrekkelijker wordt om zich in Zeeland te vestigen. Dat is nodig, want het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave voor Zeeland.

Er is geconstateerd dat wanneer er veranderingen optreden in de persoonlijke omstandigheden van werknemers, zij vaak werk gaan zoeken in hun woonomgeving. Door het aantrekkelijker te maken voor werknemers om in Zeeland te komen of te blijven wonen, verwachten we hen langer te kunnen behouden voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Versterking van het vestigingsklimaat gaat open op 5 juni 2020 en sluit op 27 november 2020. In totaal is 500.000 euro beschikbaar. De regeling kan een stimulans zijn voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid die van belang zijn voor het Zeeuwse vestigingsklimaat. De regeling is ook bedoeld om de initiatiefkracht van bewoners en bedrijven te versterken en nieuwe samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid tussen inwoners, bedrijven en overheid te stimuleren.

Kennisoverdracht

Van belang is dat een onderzoek of werkwijze wordt ontwikkeld die overdraagbaar is. Daarmee wil de Provincie kennisoverdracht stimuleren en zorgen dat de resultaten opnieuw aan andere partijen ten goede kan komen. Subsidie ontvangers kunnen hiervoor gebruik maken van platform MAEX Zeeland. Bij ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is een loket ingericht dat initiatiefnemers kan begeleiden bij het opstellen van een plan of subsidieaanvraag. Neem hiervoor contact op met subsidieloket@dezb.nl

Randvoorwaarden

Subsidie wordt alleen verstrekt aan een samenwerking tussen minimaal twee partijen, waaronder tenminste één rechtspersoon (een vereniging, een stichting of een onderneming).

Projecten die in het kader van deze regeling kunnen worden verwacht zijn bijvoorbeeld:

  • Een onderzoek dat de wensen een bepaalde groep werknemers op het gebied van leefbaarheid in kaart brengt
  • Initiatieven van bewoners om bijvoorbeeld bij sluiting van een school zelf vervoer naar een school in een andere kern te regelen en dit vervoer breder in te zetten.
  • Een samenwerking tussen verschillende bedrijven om huisvesting en scholing voor jonge werknemers te realiseren.

Zeeland in Stroomversnelling

De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling dat tot stand gekomen is in samenwerking met en met bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten. Meer informatie is op www.zeeland.nl/zeeland_in_stroomversnelling_vestigingsklimaat. Via die website kan vanaf 5 juni 2020 ook subsidie aangevraagd worden.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl