Persbericht

Twee innovatieve demonstratieprojecten uit de Zeeland in Stroomversnellingsregeling hebben subsidie ontvangen. Daaruit blijkt dat innovatie op alle terreinen mogelijk is; van mediterrane fruitsoorten tot circulaire woningen

KG fruit uit Kapelle heeft, samen met de projectpartners, 200.000 euro ontvangen voor de verdere ontwikkeling en demonstratie van een volledig geïntegreerd overdekt teeltsysteem op basis van klimaat adaptieve teeltechnieken. Dat wordt gebruikt voor grootschalige teelt van mediterrane fruitsoorten, met in eerste instantie de focus op kiwi’s, om een zo hoog mogelijk teeltrendement en excellente fruitkwaliteit te realiseren. De projectpartner willen daarnaast Zeeuwse fruittelers overtuigen van de meerdere (economische) voordelen die dit systeem met zich mee brengt en het gebruik hiervan aan te moedigen.

Stichting Beveland Wonen heeft, samen met de projectpartners, 50.801,- euro gekregen voor zes circulaire, levensloopbestendige ‘nul op de meter woningen’. Doelstelling van dit project is om tot een haalbare en betaalbare circulaire toepassing te komen van zes circulaire woningen die casco wind- en waterdicht zijn. De meerwaarde zit in het integrale concept en de manier waarop het partijen helpt circulair te bouwen. De conceptwoning die vanuit het project 'Circulaire sociale woningbouw' op papier op haalbaarheid onderzocht is, kan in dit demonstratieproject verder uitgewerkt worden.

Een demonstratieproject dat eerder subsidie heeft ontvangen is ‘Biobased protein – Duurzame eiwitten uit Zeeuwse veldbonen’ van Meatless, bekijk de video op Youtube om te zien wat zij doen.

Subsidie Human Capital Agenda

Vanaf vandaag, 30 oktober 2020, kan ook een Zeeland in Stroomversnelling subsidie aangevraagd worden voor de zogenaamde Human Capital Agenda. De subsidie is bedoeld voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. Meer informatie over aanvragen kan via https://www.zeeland.nl/zeeland_in _stroomversnelling_human_capital_agenda.

Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling komt voort uit het gelijknamige investeringsprogramma. De regeling is tot stand gekomen met bijdragen vanuit het Rijk, de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. Het doel van de 'aanjaaggelden' is om de economische clusters in Zeeland duurzaam te versterken, door middel van het stimuleren van innovatieve haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten passend in de strategische agenda's van deze clusters.

Meer informatie over de Zeeland in Stroomversnellingsregelingen is te vinden op https://www.zeeland.nl/zeeland_in_stroomversnelling.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl