Subsidie voor onder andere historische schepen, een Zeeuwse quinoa-keten en een logistiek centrum voor zeegroenten

12 oktober 2021
|
Persbericht
Zeeuwse vlag wapperend op het Abdijplein

De Provincie Zeeland heeft vandaag vastgesteld dat vijf aanvragen voor demonstratieprojecten uit de zesde ronde van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling worden toegekend. Daarnaast heeft ook één haalbaarheidsonderzoek - voor de Zeeuwse Groene Compagnie van aanvrager Vrijbuiter Zeilen - een positief advies ontvangen. Bij elkaar opgeteld ontvangen de projecten in totaal €1.023.713,- subsidie.

De volgende ronde voor demonstratieprojecten van de Zeeland in Stroomversnelling subsidie is inmiddels opengesteld. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 21 januari 2022, 17.00 uur. Subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken kunnen ingediend worden tot 17 december 2021, 17.00 uur. Meer informatie hierover vind je via Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling | Provincie Zeeland.

Haalbaarheidsonderzoek: Zeeuwse Groene compagnie

Vrijbuiter zeilen, de Ondernemerscoöperatie Zeker Zeeuws, Hogeschool Zeeland (Kenniscentrum Kusttoerisme) en Erfgoedkwartiermakers Coöperatie ontvangen gezamenlijk € 46.162,- voor het project Zeeuwse Groene compagnie. Met deze subsidie wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de toeristische, logistieke, educatieve, technische en economische haalbaarheid van de Zeeuwse Groene Compagnie. Deze compagnie van historische zeilschepen wil met een combinatie van vrachtlijndienst voor streekproducten en ecotoerisme een nieuw verdienmodel voor de historische vloot in Zeeland bieden, en een bijdrage leveren aan het duurzaam inrichten van korte voedselketens in Zeeland.

De Zeeuwse quinoa-keten

FoodDelta Zeeland ontvangt € 189.320,- voor het project De Zeeuwse quinoa-keten. In dit project werken vijf organisaties samen: GreenFood50 B.V., Van de Bilt Zaden & Vlas B.V., Meatless B.V., It’s Greenish B.V. en het HZ-lectoraat Supply Chain Innovation.

Het doel van het project is het ontwikkelen, testen en valideren van:

  • Quinoa teeltconcepten: juiste ras voor verdere verwerking in de keten;
  • Verwerkingsconcepten o.a. zaadschoning, kwaliteitsborging en vermaling;
  • Texturaten (2 typen);
  • Prototypen voor vegetarische consumentproducten.

Het project wil laten zien hoe integrale samenwerking en afstemming in de voedselproducerende keten van quinoa-producten tot kennisontwikkeling leidt die omgezet kan worden in economische waarde voor alle schakels in de keten en voor Zeeland. Het samenwerkingsverband verwacht dat de opgedane kennis ook waardevol kan zijn voor andere ketens als bonen en suikermais.

Zoute teelten- Logistiek centrum voor verwerking van Zeegroenten

Dutch Seaweed Group ontvangt € 200.000,- voor het project Zoute teelten- Logistiek centrum voor verwerking van Zeegroenten. Bij dit project zijn ook drie andere organisaties betrokken: Murre Technologies, SeaWeed-TECH en North Sea Farmers.

Op dit moment is grootschalige kweek van zeegroenten in Zeeland niet rendabel te maken. Belangrijke oorzaak hiervan is het ontbreken van faciliteiten die lokaal de zouthoudende producten kunnen verwerken. Het doel van dit project is om een verwerkingscentrum te realiseren voor de grootschalige verwerking van zouthoudend product en het realiseren van een plaats die ondernemers (uit project, maar ook vanuit het K&I-netwerk) een plek biedt voor experimentele testactiviteiten en kleinschalige verwerking van nieuwe gewassen en zeewier.

Autonome watermetingen op Zeeuwse Wateren met aquatische drones

IGL Vlissingen BV ontvangt € 188.369,- subsidie voor een onderzoek naar Autonome watermetingen op Zeeuwse Wateren met aquatische drones. Dit doet IGL Vlissingen B.V. in samenwerking met Aquatic Drones, NIOZ Royal Netherlands Institute for Research, North Sea Port en het HZ University of Applied Sciences lectoraat Supply Chain Innovations en Building with Nature.

Dit project wil aantonen dat metingen op het water efficiënter, duurzamer en met een positieve businesscase kunnen worden uitgevoerd met een aquatische drone (Phoenix 5), dan met de gebruikelijke werkwijze met bemande peilschepen of duikers. De metingen worden in verschillende Zeeuwse omgevingen uitgevoerd. Daarnaast wordt verwacht dat data die met een drone worden vergaard van betere kwaliteit is.  

De terugkeer van de platte oester: demonstratie van een gecontroleerd kweekproces voor platte oesterbroed

Stichting Zeeschelp ontvangt € 199.862,- subsidie voor een demonstratie van een gecontroleerd kweek- en uitzet proces van Bonamia- vrij platte oesterbroed en uitzet in de natuur. Hiermee wordt bijgedragen aan de natuurversterking in de Noordzee. Het project kent drie onderdelen:

  • Ontwikkeling van een gecontroleerd kweekproces van oesterbroed;
  • Ontwikkeling van een uitzetprocedure voor het platte oesterbroed in de Noordzee;
  • Het delen van kennis o.a. via de openbare Platte Oesterwerkgroep (KOPON).

Wanneer dit project succesvol is kan het een bijdrage leveren aan de versterking en de continuïteit van de Zeeuwse Oestersector. Het samenwerkingsverband waarin dit project wordt gerealiseerd bestaat uit NIOZ Texel, WMR Yerseke, Roem van Yerseke, Bureau Waardenburg en HZ University of Applied Sciences onderzoeksgroep ‘Aquaculture in Delta Areas’.

Masterpicker

Machine Innovation Company ontvangt € 200.000,- subsidie voor een demonstratieproject met betrekking tot uien. In dit project wordt voortgebouwd op een al bestaand concept van een uiensorteermachine: de Masterpicker. Deze zal geoptimaliseerd worden om tot een compacte multifunctionele sorteerinstallatie te komen, met een combinatie van de functies: sorteren, vision en robotisering. De machine zal vervolgens gedemonstreerd worden aan de hand van duurtesten en hierna zal gewerkt worden aan verspreiding en publicaties naar meer demonstraties en naar marktintroductie in Nederland en daarbuiten. Machine Innovation Company zal dit project samen uitvoeren met QEF Electric Innovation, Wiskerke Onions BV en Uireka.