Subsidie voor onderzoeken naar innovaties voor de Zeeuwse logistiek, akkerbouw en fruitteelt

14 december 2021
|
Nieuws
Luchtfoto van boerderijen en landerijen

De Provincie Zeeland stelt € 128.726,- beschikbaar voor drie haalbaarheidsonderzoeken. Dit bedrag is afkomstig uit de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Eén onderzoek valt binnen het cluster ‘Havens & Logistiek’, de twee andere onderzoeken vallen binnen het cluster ‘Agro & Seafood’. Eind 2022 moeten de resultaten van alle projecten bekend zijn.

Decentraal opslag- en oplaadsysteem voor de Zeeuwse logistiek

De aanvrager van dit haalbaarheidsonderzoek, Zuidwest Logistiek, wil samen met zijn partners onderzoek doen naar de technische en economische haalbaarheid van een decentraal hoogvermogen opslag- en laadsysteem. Dit systeem bestaat uit batterijen die door zonnepanelen worden geladen. Hierdoor worden de (deels) lege daken van agrarische bedrijven en distributiecentra benut om groene energie op te wekken voor gebruik in zwaar logistiek transport en de agrarische sector. Deze stroom kan bijvoorbeeld gebruikt worden om elektrische vrachtwagens op te laden. Door gebruik te maken van fast charging (snel opladen) wordt de impact op de bedrijfsvoering beperkt. Een voorbeeld hiervan is dat het opladen gebeurt als de chauffeurs verplicht pauzeren. Dit moet bijdragen aan elektrificatie van zwaar logistiek transport. Samen met de partners - HZ University of Applied Sciences (Lectoraat Logistiek, Lectoraat Engineering), Electronic Repair-Logistics B.V. en Maatschap Van Oorschot Landbouw – ontvangt Zuidwest Logistiek €50.000,- subsidie.

Duurzame ketenoptimalisatie met Miscanthus Giganteus als blauwdruk voor de Zeeuwse akkerbouw

Met dit haalbaarheidsonderzoek wil aanvrager Stichting ter Exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve achterhalen of er met gerichte investeringen economisch perspectief is om een robuuste keten rondom Miscanthusteelt te ontwikkelen met Zeeuwse akkerbouwers. Miscanthus, ook wel olifantengras genoemd, kan een duurzaam alternatief bieden voor de import van houtpulp en dienen als grondstof voor de productie van papier. Met deze innovatie hopen de aanvragers een voorbeeld te zijn voor duurzame ketenvorming van akkerbouwers tot industriële afnemers.

Het onderzoek richt zich primair op de markt van hygiënepapier, maar zal ook alternatieve afzetmogelijkheden meenemen. Deze ketenopzet op deze schaal, door akkerbouwers geproduceerd en afgezet, is nieuw voor de provincie Zeeland. Bij een geslaagd haalbaarheidsonderzoek kunnen in een demofase ca. 200-250 akkerbouwers baat hebben bij dit project. Stichting ter Exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve werkt voor dit onderzoek samen met Delphy B.V. en Cradle Crops B.V. De drie partijen ontvangen hiervoor € 38.726,- subsidie.

Water voor robuuste fruitteelt en akkerbouw in Zeeland

Stichting ter Exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve, de aanvrager van dit haalbaarheidsonderzoek, wil door middel van dit onderzoek achterhalen met welke technieken het mogelijk is om het beschikbare water zo effectief mogelijk in te zetten. Dit willen ze doen door een digitaal model. Dit meet de vraag naar water vanuit de plant waarna de waterafgifte volledig geautomatiseerd is. Zo blijft er een goed rendement over voor de fruitteler en akkerbouwer. Bij een positief resultaat willen de partners dit onderzoek een vervolg geven door middel van een onderzoeks- en demonstratieproject rondom geautomatiseerde irrigatie. Proefboerderij Rusthoeve ontvangt samen met de partners Delphy B.V. en Meeuwse B.V. hiervoor €40.000,- subsidie.

Ook interesse in het aanvragen van subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek?

Subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken kunnen ingediend worden tot 17 december 2021, 17.00 uur. Meer informatie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vind je op https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-zeeland-in-stroomversnelling.