Subsidie voor zilte groenten, fijne metaaldelen en geoptimaliseerde productieprocessen

16 november 2021
|
Nieuws
Zeegroenten in een vergiet

De Provincie Zeeland stelt €199.802,- beschikbaar voor vier haalbaarheidsonderzoeken. Dit bedrag is afkomstig uit de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Twee onderzoeken zitten in het cluster ‘Agro & Seafood’, de twee andere onderzoeken in het cluster ‘Industrie & Maintenance’. Eind 2022 moeten de resultaten van alle projecten bekend zijn.

Jaarrond teelt en vermeerdering van zilte groenten

De aanvrager van dit haalbaarheidsonderzoek, Maatschap H. en M. Janse, wil samen met zijn partners onderzoek doen naar het toepassen van indoor farming in combinatie met ledverlichting. Indoor farming is het telen van groenten los van de grond en zonder daglicht. Door toepassing van deze techniek kan het gehele jaar zeekraal geteeld worden. Daarnaast maakt het ook mogelijk om professionele veredeling en vermeerdering mogelijk te maken. Verder wordt er gekeken hoe vrijgekomen energie ingezet kan worden voor het drogen van zeekraal. Samen met de partners - Organicz, Logigs, Scalda en HZ University of Applied Sciences – ontvangt de Maatschap H. en M. Janse € 50.000 subsidie.

Circular Metal Recovery from AEC Bottom Ash

Aanvrager Heros Sluiskil wil de haalbaarheid onderzoeken om uit AEC-bodemas fijne metaaldelen terug te winnen door het inzetten van Delta R technologie. AEC-bodemas is het residu na de verbranding van huishoudelijk en daaraan gelijkgesteld bedrijfsafval.

Met het haalbaarheidsonderzoek wil Heros Sluiskil:

  • Aantonen dat de Delta R technologie fijne metaaldelen automatisch in de afvalstroom kan herkennen. De Delta R technologie zal, na bewezen prestaties in het laboratorium van Heros, dienen als een aansturing voor sorteringsmechanismen. Hiermee moet het mogelijk worden om het metaal optimaal uit de stroom te verwijderen.
  • Analyseren op welke wijze deze fijne metaaldelen vervolgens, hoog performant, kunnen worden gesorteerd in het proces van Heros.
  • Het productieproces verder optimaliseren om zo het verlies terug te dringen en de grondstoffen te upgraden om zo de kwaliteit van de minerale secundaire bouwgrondstoffen uit AEC-bodemas te verbeteren.

Dit haalbaarheidsonderzoek voert Heros Sluiskil uit in samenwerking met SieTec Industrial en Stage Gate 11. De drie partijen ontvangen hiervoor € 49.802 subsidie.

Techno-economische verkenning multi-utiliteiten kruising van Westerschelde

North Sea Port, de aanvrager van dit haalbaarheidsonderzoek, wil de technische en economische haalbaarheid onderzoeken van een multi-utiliteiten kruising in de Westerschelde, onder andere voor hoogspanning en waterstof. Met een multi-utiliteiten kruising wordt een infrastructuurvoorziening bedoeld met meerdere soorten leidingen en kabels. De beoogde kruising moet Zeeuws-Vlaanderen en Midden Zeeland verbinden en wordt gezien als belangrijke randvoorwaarde om innovatieve projecten van de grond te krijgen. Het voordeel van deze verbinding is verder dat toekomstige verbindingen aangelegd kunnen worden met een minder grote impact op mens, milieu en natuur en met een verhoogde kosteneffectiviteit.

North Sea Port ontvangt samen met de partners Smart Delta Resources, Dow, Ørsted, Yara en Zeeland Refinery hiervoor € 50.000 subsidie.

Zeeuwse Snacks: Productieproces voor duurzame verwaarding van reststromen

Aanvrager Floor Trading B.V. wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van verschillende nieuwe verwerkingstechnologieën voor het ontwikkelen van een duurzaam productieproces voor plantaardige snacks, waarmee reststromen ‘verwaard’ kunnen worden. Het gaat hierbij in het bijzonder om gezonde groente- en fruitsnacks op basis van reststromen (c.q. nevenstromen) uit de provincie Zeeland. Zowel de verwerving van de grondstoffen, de productie, als de afzet zal in Zeeland plaatsvinden. Hierdoor wordt een korte keten gecreëerd binnen deze sector.

Floor Trading B.V. werkt voor dit onderzoek samen met CZAV en Famateq B.V. De partijen ontvangen hiervoor € 50.000 subsidie.

Ook interesse in het aanvragen van subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek?

Subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken kunnen ingediend worden tot 17 december 2021, 17.00 uur. Meer informatie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vind je op https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-zeeland-in-stroomversnelling.