Nieuws

De subsidieregeling kennis- en innovatienetwerken wordt verlengd voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2018. Deze subsidieregeling is een van de onderdelen van het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Doel van de subsidie is het versterken van de Zeeuwse concurrentiekracht. Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. Bovendien bieden ze een goede basis voor innovaties en het exporteren van kennis. 

De subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken vloeit voort uit Campus Zeeland: een netwerk van bedrijven, Provincie, Zeeuwse gemeenten en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen dat zich richt op het versterken en innoveren van de Zeeuwse economische sectoren. Waar de subsidie voor kennis- en innovatienetwerken zich richt op het ondersteunen van het organiserend vermogen van de netwerken, richten de subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten zich op de inhoudelijke projecten die -onder andere- voortkomen uit de kennis- en innovatienetwerken. Zo dragen de subsidies in samenhang bij aan economische structuurversterking. 

Meer weten?

Campus Zeeland, Impuls Zeeland, Kenniswerf en de Provincie Zeeland adviseren en begeleiden initiatiefnemers om te komen tot concrete projectvoorstellen. De Provincie besluit over de definitieve toekenning van de subsidie. 

Lees meer over de regeling