Persbericht

Er komst een taskforce die gaat werken aan een toekomstplan voor een duurzame oesterkweek. De taskforce gaat oplossingen verkennen voor de problemen waar de oesterkweek mee te maken heeft.

Sinds enkele jaren heeft de oesterkweek te kampen met natuurlijke vijanden in de vorm van de oesterboorder en het oesterherpesvirus. Deze vijanden leiden tot grote sterfte onder de oesters. Om die reden hebben de Nederlandse Oestervereniging, het ministerie LNV en de Provincie Zeeland in 2016 een Plan van Aanpak Oesterproblematiek opgesteld. Dit Plan van Aanpak bevatte tien concrete actiepunten om de problematiek het hoofd te bieden.

 

Deze actiepunten zijn in de afgelopen jaren met succes uitgevoerd. Zo lijkt onder andere een nieuwe vorm van kweek (op zogenoemde tafels) perspectief te bieden. Om het perspectief van deze innovatie verder te verkennen én mogelijke andere perspectieven in beeld te brengen, heeft de Provincie Zeeland de belangrijkste stakeholders uitgenodigd om deel te nemen aan een Taskforce die gaat werken aan een toekomstplan voor een duurzame oesterkweek. 

Convenant

De Taskforce streeft er naar om eind 2021 een concept-convenant ‘duurzame oesterkweek’ op te leveren, waarin door middel van onderlinge afspraken het lange-termijn perspectief voor de Nederlandse oesterkweek wordt vastgelegd.

Taskforce

Naast de Provincie Zeeland hebben de Nederlandse Oestervereniging, de stichting Natuurmonumenten, de Zeeuwse Milieu Federatie, het ministerie LNV, Rijkswaterstaat, en het overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde laten weten zitting te zullen nemen in de Taskforce. Voorzitter van de Taskforce is dhr. Dr. J (Jan) Pelle.

Voorzitter van de Tasforce, Dr. Pelle, is onder andere werkzaam geweest als universitair docent politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1990 – 2002), was van 2002 tot 2008 wethouder in de gemeente Roosendaal en van 2008 tot 2020 algemeen directeur van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.

Oesterkweek

De oesterkweek in Nederland is volledig geconcentreerd in de Zeeland. De Nederlandse Oestervereniging is de belangenbehartiger van de oesterkwekers. De belangrijkste productiegebieden bevinden zich in de Oosterschelde (1500 hectare), het Grevelingenmeer (550 ha) en het Veerse Meer (20 hectare).

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl