Terugblik Conferentie Slimme Mobiliteit 2020

12 maart 2020
|
Nieuws
gedeputeerde harry van der maas en minister Stientje van Veldhoven op de conferentie slimme mobiliteit

Op maandag 10 februari 2020 werd de Conferentie Slimme Mobiliteit georganiseerd door Provincie Zeeland in Theater de Mythe in Goes. Met bijna 250 bezoekers openden gedeputeerde Harry van der Maas en Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, de conferentie en spraken over de toekomst van Mobiliteit in Zeeland. Keynote Carlo van de Weijer nam het publiek vervolgens mee in zijn inspirerende verhaal over de ontwikkelingen in slimme mobiliteit.

Deelnemers konden zich inschrijven voor verschillende themasessies over onder andere Living lab pilotprojecten over autonoom vervoer en mobiliteitshubs in Noord-Nederland, het project Smart Mobility Jongeren waar studenten hun mobiliteitsdata delen, de regioaanpak in Schouwen-Duiveland onder Mobiliteitsplatform SD Op Weg en over de Ontwikkelagenda ‘van openbaar vervoer naar slimme mobiliteit’. Alle presentaties van de deelsessies zijn online te raadplegen

De conferentie werd afgesloten met een panel discussie tussen Hendrik-Jan van Arenthals namens het Zeeuwse onderwijs, Magdalena Piotrowska van NS, Marco van Dorst van het Overleg Platform Openbaar Vervoer en gedeputeerde Harry van der Maas. Deelnemers konden aan het einde via de Mentimeter aangeven welke bijdrage zij willen leveren aan de opgave Slimme Mobiliteit in Zeeland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderwerp Slimme Mobiliteit? Neem dan contact op via mobiliteit@zeeland.nl

podium tijdens conferentie slimme mobiliteit in de mythe Goes
Conferentie slimme mobiliteit met minister Stientje van Veldhoven en gedeputeerde Harry van der Maas
Deelsessie tijdens de conferentie slimme mobiliteit
Carlo van de Weijer tijdens de conferentie Slimme Mobliteit
deelsessie tijdens de conferentie slimme mobiliteit
Deelsessie tijdens de conferentie slimme mobiliteit
Deelsessie tijdens de conferentie Slimme Mobiliteit
deelsessie tijdens conferentie slimme mobiliteit
netwerken tijdens de conferentie slimme mobiliteit