Terugblik op mkb energieontbijt

27 januari 2023
|
Nieuws
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat houdt de microfoon voor een ondernemer die zijn woord doet tijdens een energieontbijt

Op 23 januari 2023 organiseerde de Provincie Zeeland in samenwerking met Dockwize, VNO-NCW en Impuls Zeeland het energieontbijt. Samen met ondernemers gingen we het gesprek aan over hoog energiegebruik en de bijkomende gevolgen. Ruim 65 ondernemers en betrokken partijen waren aanwezig bij de bijeenkomst bij Dockwize in Vlissingen. De mkb ontbijtsessie is bedoeld om te horen wat behoeftes zijn van de ondernemers op korte termijn (energiecrisis) en langere termijn (toekomstbestendig ondernemen).

Een terugblik op het programma

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaf als dagvoorzitter toelichting op de ontwikkelingen tot op heden. Zo is het SOS Dockwize noodloket voortgezet in 2023 en is het aanbod aangevuld met energie-coaches. Daarnaast is er een expertteam beschikbaar.

Eind december heeft de Provincie Zeeland in samenwerking met de Economic Board Zeeland, HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren en Impuls Zeeland het 2e Zeeuws Economisch Bericht uitgebracht met energie-transitie als hoofdthema.

Momenteel worden de mogelijkheden verkend van een energiefonds. Daar gaat een gedegen onderzoek aan vooraf en zal op wat langere termijn een mogelijkheid kunnen zijn. Er zijn gelukkig al financiële mogelijkheden gecreëerd, zoals bij de Rabobank.

De bijeenkomst werd vervolgd met een aantal sprekers:

 • Imro Wong van Dockwize gaf een toelichting over het SOS Dockwize programma.
 • Sem Stroosnijder van VNO-NCW Brabant/Zeeland lichtte het programma ‘Grote Oogst’ uit Brabant toe: een collectieve aanpak op bedrijventerreinen, die aanslaat in Brabant en waarmee men graag in Zeeland aan de slag gaat. Deze werkwijze is gericht op de wat langere termijn en daarmee dus de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Bedrijven op de betreffende Zeeuwse bedrijventerreinen worden geïnformeerd vanuit de gemeente en uitgenodigd om deel te nemen. Voor meer informatie kunnen ondernemers contact opnemen met Sem Stroosnijder, projectmanager Milieu en Duurzaamheid bij VNO-NCW Brabant Zeeland (M 06-55273754, E stroosnijder@vnoncwbrabantzeeland.nl).
 • John Heijnsdijk en Huib van Gorkum van Rabobank vertelden bij welke drie transities de Rabobank betrokken is: 1) voedseltransitie, 2) klimaat & energietransitie en 3) transitie naar inclusieve samenleving. Er is ingezoomd op klimaat & energietransitie, waarbij een vijftal aandachtspunten centraal staan:
  • Duurzaam ondernemen:
   1. Digitalisering & innovatie
   2. Duurzaamheidstransitie voor bedrijven (waaronder bedrijventerreinen)
  • Energietransitie:
   1. Zon- en windenergie
   2. Verduurzamen bedrijventerreinen
   3. Lokale energie coöperaties

Centraal staat de hulp aan de klant om inzicht te geven in de kansen en uitdagingen van energietransitie/verduurzaming. Aan de hand van een duurzaamheidsmatrix wordt in beeld gebracht wat de kwalitatieve waardering is van het vastgoed. Via de gratis tool www.raboduurzaamvastgoed.nl krijgen ondernemers gratis inzage in de verduurzamingsmogelijkheden voor het vastgoed op basis van big data (niet privacy gevoelig).

 • Carola Helmendach gaf een korte toelichting op de Regionale Energiestrategie (RES) Zeeland. De RES is een initiatief van Zeeuwse overheden en Impuls Zeeland waarbij gewerkt wordt aan de energiestrategie in Zeeland. Vanuit het programma Gebouwde omgeving is vorig jaar een expertteam opgericht. Meer informatie over het Expertplatform is te vinden op https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/energiebesparing-bedrijven.
 • Gian Schmitz nam de zaal mee in de ervaringen vanuit West-Friesland met een ondernemersloket. Er wordt in Zeeland onderzocht of dit iets is waar de ondernemer behoefte aan heeft.

Zorgen en wensen vanuit ondernemers

Uit een vragenronde bleek dat dit veelgenoemde zorgen en wensen van ondernemers zijn:

 • Zorgen over het wegvallen van de salderingsregeling
 • De lange wachttijden rondom leveringen en installatie door het tekort aan materialen en personele capaciteit zijn een probleem
 • Ondernemers weten niet waar ze moeten zijn of niet weten welke stappen ze concreet kunnen ondernemen
 • De TEK-regeling is cruciaal om ondernemers te helpen op korte termijn (indien passend), dat is ook nodig om te kunnen verduurzamen. De Provincie en VNO-NCW moeten de druk hoog houden dat de TEK-regeling op korte termijn opengesteld wordt. Ook wordt het signaal afgegeven dat er behoefte is aan eenduidig beleid voor alle sectoren (en niet alleen voor deelsectoren)
 • Netwerk/transport: ondernemers ervaren problemen met het netwerk (netwerkcongestie, saldering)
 • Er is een pilot op Tholen met batterijen. Een idee is om deze pilot verder uit te rollen naar de rest van Zeeland. Bij interesse kunnen ondernemers een bericht achter laten bij de Provincie Zeeland
 • Voor acute en minder acute hulpvragen kunnen ondernemers nu al terecht bij Dockwize

Conclusie

De algemene tendens is dat nu de energieprijzen weer gedaald zijn, het beter gaat met de ondernemers dan tijdens het eerste mkb energieontbijt in oktober 2022. De Provincie Zeeland gaat samen met gemeenten per regio bijeenkomsten organiseren om de behoeften van ondernemers lokaal op te halen. De 1e bijeenkomst zal plaatsvinden op 2 februari gekoppeld aan de duurzaamheidsbeurs in Terneuzen, de 2e bijeenkomst staat gepland in maart voor de regio de Bevelanden/Tholen en in april volgt de bijeenkomst voor regio Walchere/Schouwen-Duiveland. Mocht er interesse zijn, ook als u graag mee wilt denken, dan kunt u een e-mail sturen naar t.booi@zeeland.nl.