Tiende openstelling van subsidieregeling voor innovaties in Zeeland

15 maart 2023
|
Persbericht

Op 17 maart 2023 opent voor de tiende keer de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. De regeling is bedoeld voor projecten die bijdragen aan een innovatief en daarmee duurzaam economisch Zeeland. Voor deze tiende ronde is € 250.000 beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en € 800.000,- voor demonstratieprojecten. De regeling staat tot en met 14 juli 2023 open, daarna zullen de aanvragen worden beoordeeld.

Al bijna 100 projecten hebben sinds de start van de regeling in 2018 financiering ontvangen voor een innovatie in een van de zes aangewezen Zeeuwse sectoren: Agro- en Seafood, Havens en logistiek, Industrie en Maintenance, Water en energie, Vrijetijdseconomie en Zorg. Er kunnen twee typen projecten worden ingediend binnen deze regeling. Met een haalbaarheidsonderzoek kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren. Bij een demonstratieproject kunnen consortia zowel nieuwe als verbeterde producten, processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Het kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.

Digitaal aanvragen

Anders dan vorige keren is dat een aanvraag vanaf nu volledig digitaal ingediend kan worden. Tijdens de behandeling van de elektronisch ingediende aanvraag verloopt de communicatie via de Persoonlijke Internetpagina (PIP) ‘Mijn Provincie Zeeland’. Ook het uiteindelijk digitaal ondertekende besluit wordt via de PIP digitaal beschikbaar gesteld voor de aanvrager.

Informatiebijeenkomst op 29 maart

Op woensdag 29 maart 2023 is er voor geïnteresseerden een informatiebijeenkomst in Dockwize, Vlissingen. Samen met Impuls Zeeland zal de Provincie Zeeland informatie geven over het traject om te komen van een aanvraag tot het daadwerkelijk digitaal indienen. De bijeenkomst start om 14:00 uur en duurt tot 16:00 uur. Aanmelden hiervoor kan via Aanmeldformulier infosessie 29 maart

Zeeland in Stroomversnelling

Meer informatie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vind je op Informatie subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.