Nieuws

Voor de kust ter hoogte van de Kop van Ossenisse verlaagt aannemer Van Oord in opdracht van Provincie Zeeland een bestaande strekdam en plaatst op termijn een palenrij op de Plaat van Ossenisse. Door deze maatregelen komt meer zand en voedselrijk slib op de plaat. Een nieuwe plek voor planten en vogels. Zo verbeteren we de kwaliteit van de natuur.

Fase 1 van dit werk is eind april gestart en loopt door tot en met juli 2020. Het plaatsen van de palenrij staat gepland in de zomer van 2021. De aannemer voert de werkzaamheden aan de strekdam grotendeels uit vanaf het water. Ook het materiaal wordt aan- en afgevoerd via het water. De hinder zal hierdoor minimaal zijn.

Buitendijks fietspad dicht van 11 – 15 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei worden circa 5 zinkstukken met de hand gemaakt. Dit zijn gevlochten matten van wilgenhout op geotextiel. De aannemer heeft voor dit werk diverse locaties bekeken en de meest geschikte plek hiervoor is op de dijk langs de Westerscheldeoever direct ten westen van de radartoren van Ossenisse. Daarom is volgende week het buitendijks fietspad over een lengte van ongeveer 1 kilometer afgesloten. Fietsers worden ter plaatse omgeleid.

Buitendijks natuurherstel

Provincie Zeeland werkt samen met Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen aan een natuurlijke, veilige en toegankelijke Westerschelde. Dit gebeurt door getijdennatuur (met eb en vloed) te ontwikkelen, vooroevers te verstevigen en voedselrijke slikken te creëren voor vogels. Ook worden hoogwatervluchtplaatsen aangelegd waar vogels een veilige (rust)plek hebben tijdens vloed.

Meer informatie over het project staat op buitendijks natuurherstel.