Persbericht

Mooi nieuws: de Meester van der Heijdengroeve in Nieuw-Namen is een van de plekken die kan rekenen op een bijdrage vanuit de Erfgoed Deal van het Rijk. De Erfgoed Deal kent geld toe aan projecten waarbij de bescherming van erfgoed wordt gecombineerd met klimaatadaptatie, energietransitie of andere grote opgaven. Dat gebeurt ook in de groeve: de Provincie wil deze plek beschermen tegen weersinvloeden. Dat gebeurt met een bijzondere overkapping waarin zonnepanelen zijn geïntegreerd. Uiteraard blijft de magische uitstraling van de plek daarbij behouden.

De Meester van der Heijdengroeve is een aardkundig monument. Tijdens het Plioceen was de heuvel een uitgebreide strandvlakte. Je vindt hier fossielen van maar liefst 3 miljoen jaar oud! Ook zijn er resten gevonden van menselijke bewoning uit de Steentijd en Bronstijd, enkele duizenden jaren geleden. Opvallend is de rode verkleuring van de zandlagen. Die is ontstaan door verroeste ijzerdeeltjes.

Onderscheidend project

Helaas heeft de groeve nogal te lijden onder wind, water en vorst. Jaarlijks verdwijnt er een stukje van de grondlagen. Om verdere erosie te voorkomen, willen we de groeve deels overkappen. Daarbij maken we de koppeling met duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te integreren in het ontwerp; op een zodanige manier dat ze goed in het landschap passen. In dit gebied is ook een onthaalpoort voor het Grenspark Groot Saeftinghe voorzien. Deze kan mogelijk gebruik maken van de energie van de overkapping.

Gedeputeerde Anita Pijpelink is blij met de toezegging: “Dit is echt mooi nieuws! Ik ben er trots op dat we dit project hebben ingediend en toegewezen hebben gekregen. Het is echt een onderscheidend project, waarin we archeologisch erfgoed willen combineren met duurzame energie.”

Streekholders denken mee

Toekenning van de Erfgoed Deal is de start van een participatieproces met omwonenden. Er is op dit moment nog geen vastliggend plan of ontwerp. Eigenaar Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland gaan de komende maanden in gesprek met streekholders uit Nieuw-Namen en Kieldrecht om de plannen verder uit te werken.

De kosten van het erfgoedinclusief maken zijn geraamd op € 690.000 euro; ongeveer de helft van dat bedrag wordt via de Erfgoed Deal betaald door het Rijk. Provincie Zeeland betaalt de overige helft.

Voorbeeld voor andere projecten

In de Meester van der Heijdengroeve komen oeroud en gloednieuw samen. De aanpak wil hiermee een voorbeeld zijn voor andere projecten. Want er zijn nog veel meer opgaves op het gebied van energietransitie, zoet water of klimaatadaptatie die beter tot hun recht komen als ze ons erfgoed een mooie plek geven in het project. In de Ergoed Deal is geld beschikbaar om deze kansen verder uit te werken. 

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl