Toekenning subsidie aan landbouwprojecten voor innovaties op gebied van water

4 april 2023
|
Persbericht
Water op landbouw

Van 15 september tot en met 31 oktober 2022 was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de regelingen ‘POP3+ Fysieke Investeringen Water’ en ‘POP3+ Fysieke Investeringen 2022’. Er zijn voor de regeling ‘Water’ in totaal 184 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van ruim € 4,7 miljoen. GS hebben besloten aan 135 projecten subsidie toe te kennen, waarmee een bedrag van € 3.540.725,40 wordt verdeeld.

Door het groot aantal aanvragen heeft de Provincie Zeeland in 2022 besloten het subsidieplafond op te hogen. Hierdoor kunnen alle positief beoordeelde projecten in de openstelling POP3+ Fysieke Investeringen Water met een gemiddelde score van 16 punten of hoger subsidie ontvangen.

Een aantal voorbeelden

Projecten die subsidie ontvangen investeren dit in het innoveren van de landbouwsector, gericht op innovaties voor duurzaam waterbeheer. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit (voldoende verschillende dier- en plantsoorten). Hierbij valt te denken aan:

  • klimaatadaptie drainage om water vast te houden in de bodem,
  • drempelmachines om perceelafspoeling te voorkomen,
  • precisieberegening middels druppelirrigatie om plaats bewust water te geven, 
  • en stuwtjes.

Over de subsidieregelingen

‘POP3+ Fysieke Investeringen Water’ en ‘POP3+ Fysieke Investeringen 2022’ zijn twee regelingen waarvan de helft van het bedrag wordt verstrekt door de Provincie Zeeland en andere Zeeuwse overheden. De andere helft komt uit het ELFPO (Europees LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling).