Toeristische sector vraagt hulp aan staatssecretaris Keijzer

2 april 2020
|
Nieuws
mensen op strand Vlissingen

Toeristisch Ondernemend Zeeland, de koepel van toeristische brancheorganisaties in Zeeland, heeft per brief een noodkreet gestuurd aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Gedeputeerde Dick van der Velde ondersteunt de brief van harte.

In zijn brief van 2 april 2020 schrijft de koepelorganisatie dat de nood vanwege de coronacrisis hoog is in de toeristische sector. In Nederland in het algemeen en in Zeeland, door het verbod op toeristische nachtverblijven, in het bijzonder. Daarom vraagt Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) de staatssecretaris om de invoering van een vouchersysteem, zoals dat er ook is voor de luchtvaartsector. ‘Dit biedt op korte termijn de nu hoognodige financiële ruimte om vervolgstappen te kunnen realiseren.’ Daarnaast pleit TOZ voor ‘het instellen van een kredietregeling die past bij de realiteit van de sector’. Die zou op langere termijn financieel soelaas kunnen bieden. Bovendien wijst de TOZ de staatssecretaris op knelpunten in bestaande regelingen voor ondernemers.

Gedeputeerde Dick van der Velde is blij met het initiatief van TOZ: “Wij maken ons ook zorgen om de sector, en vinden het heel goed dat TOZ zich tot de staatssecretaris richt. Het zijn zware tijden voor ondernemers in de recreatiebranche, dat zien en horen wij dagelijks om ons heen. Bedrijven dreigen om te vallen en het is extra zuur dat bedrijven die deze winter hebben geïnvesteerd in kwaliteit nu met de hoogste nood zitten. Dat is doodzonde en de noodmaatregelen moeten voor de sector worden ingezet. Zeeland is een toeristische provincie en dat willen we heel graag blijven. Ook als Provinciebestuur helpen wij – waar dat in ons vermogen ligt – de toeristische sector zoveel mogelijk. Maar de directe noodsteun zal toch vanuit Den Haag moeten komen. Ik hoop van ganser harte dat deze oproep van de TOZ aan de staatssecretaris daarbij helpt.”

De brief aan de staatssecretaris is te lezen op de website van het Kenniscentrum Kusttoerisme.
Dat de nood in de Zeeuwse toeristische sector hoog is, blijkt uit een onderzoek dat TOZ heeft laten doen.